صفحه ۱۰۸

این دو را در خلقت اعضا و جوارح آنها مانند حجم مغز و سر، وزن، طول و عرض قد، قلب، خون، سستی و شدت استخوان و عضلات و اعصاب و سایر حواس پنجگانه آنها نیز تشریح نموده اند که باید به کتب مربوطه مراجعه شود. برادر شهیدمان مرحوم استاد مطهری -طاب ثراه - در کتاب نظام حقوق زن در اسلام این مباحث را به صورت نسبتا کافی درج نموده و از قول خانم روانشناسی به نام خانم "کلیودالسن" نقل می‎کند که می‎گوید:

"زنها به حسب فطرت علاقه مندند که تحت نظر شخص دیگری کار کنند، و نیز زنها می‎خواهند احساس کنند که وجودشان مؤثر و مورد نیاز دیگران است و دیگران به آنها نیازمندند.

به عقیده من این دو خصلت روحی در زن از واقعیت وجودی آنان سرچشمه می‎گیرد که خانمها تابع احساسات و مردان تابع عقل هستند. چه بسا دیده شده است که خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‎کنند بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند ولی نقطه ضعف خانمها فقط احساسات شدید آنهاست که بر ادراک آنان غلبه می‎کند. مردان همیشه عملی تر فکر می‎کنند، بهتر قضاوت می‎کنند، سازمان دهنده بهتری هستند، و بهتر هدایت می‎کنند. (پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طراح آن طبیعت می‎باشد، هرقدر هم خانمها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود) خانمها به علت اینکه حساستر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگیشان احتیاج دارند..."نظام حقوق زن در اسلام. چاپ دفتر نشر فرهنگی اسلامی 183/..

این مطلب و نیز تفاوتهای بین زن و مرد را ما از کتاب مذکور (نظام حقوق زن در اسلام) اقتباس کردیم. برای اطلاع بیشتر در این زمینه می‎توان به آن مراجعه نمود.

مقدمه دوم: مفهوم عدالت در فرهنگ اسلامی

عدل در فرهنگ اسلامی الزاما به معنی برابری همه افراد یک نوع در امکانات و وظایف نیست، بلکه عدل آن است که به هر کس متناسب با توان و نیازش مسؤولیت داده شود و در حد توانایی و طاقتش از وی انتظار تلاش و کار داشت. از گلی ظریف و لطیف انتظار سرسختی درخت بیابان داشتن غلط و نابجاست، همان گونه که از درخت خشن و سر سخت بیابان نمی توان انتظار ظرافت و لطافت گل را

ناوبری کتاب