صفحه ۱۰۱

در کتاب مسند احمد حنبل از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"در صورتی که در نماز حادثه ای رخ دهد مردان [برای آگاه کردن دیگران ] تسبیح بگویند و زنان دست به هم بزنند".اذا نابکم فی الصلاة شئ فلیسبح الرجال و لیصفق النساء. (مسند احمد ‏333/5).

در متن عربی روایت در خلاف کلمه "فاته" آمده، ولی در این روایت "نابه" که ظاهرا همان "نابه" [حادثه ای برای او رخ داد] صحیح است.

از ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی در عبارت فوق استفاده می‎گردد که ایشان مسأله قضاوت زنان را مانند ولایت و حکومت آنها خلاف اصل می‎دانسته و به همین جهت در مورد شک، به اصل تمسک نموده [و می‎فرماید: برای اثبات جواز دخالت آنان باید دلیل شرعی اقامه گردد.]

و در کتاب قضاوت شرایع این گونه آمده است:

"در قاضی شرط است بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، پاکزادی، علم و مرد بودن... و قضاوت برای زن منعقد نمی گردد گرچه تمامی شرایط را دارا باشد."شرایع ‏67/4_68.

و مرحوم صاحب جواهر [پس از نقل کلام صاحب شرایع - کلام فوق -] می‎فرماید:

"در هیچ یک از شرایط فوق مورد اختلافی نیافته ام. آنگاه صاحب مسالک را نقل می‎کند که می‎فرماید: در نزد ما [امامیه ] این شرایط مورد وفاق و اتفاق است. و سپس هنگام توضیح شرایط در ارتباط با شرط مرد بودن می‎فرماید: و اما مرد بودن شرط است بدان جهت که ادعای اجماع بر آن شده است."جواهر ‏12/40_14.

و ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی خویش پس از ذکر شرط مرد بودن در باب قضاوت می‎گوید:

و دلیل ما گفتار پیامبر(ص) است که می‎فرماید: "هرگز رستگار و موفق نخواهد شد قومی که رهبری آن را زنی به عهده بگیرد."

و نیز اینکه: قاضی باید در محافل طرفین دعوا و نیز مقابل مردان ظاهر شود، و

ناوبری کتاب