صفحه ۱

یادداشت جلد دوم

با یاری خداوند متعال، جلد دوم "مبانی فقهی حکومت اسلامی" اکنون در اختیار شما خوانندگان محترم قرار گرفته است.

در این مجلد که تقریر درس و ترجمه باب چهارم و پنجم کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه" می‎باشد، به بررسی دو مسأله اساسی حکومت اسلامی، یعنی شرایط و ویژگیهای رهبر جامعه اسلامی (امام واجب الاطاعه) و چگونگی تعیین رهبر در حکومت اسلامی پرداخته شده است.

استاد بزرگوار در این مباحث همچون سایر مباحث مطرح شده در این مجموعه، به صورت بنیادی و اجتهادی با حوصله و دقت و صرف وقت بسیار ابعاد مختلف هر مسأله را شکافته و با گردآوری آیات و روایات و شواهد و نمونه های تاریخی و دلایل عقلی و استدلالهای منطقی و قواعد اصولی و نقل اقوال دانشمندان و فقهای بزرگ اعم از شیعه و سنی، با بینش فقهی و اجتهادی زوایای آن را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.

در قسمت نخست این مجلد هشت شرط مورد اتفاق و شش شرط مورد اختلاف برای رهبر اسلامی ذکر گردیده است. هشت شرط مورد اتفاق عبارتند از: "عقل کافی"، "اسلام و ایمان"، "عدالت"، "علم و فقاهت"، "قدرت و تدبیر رهبری"، "آلوده نبودن به خصلت های ناپسند"، "مرد بودن" و "پاکزادی". و شرطهای مورد اختلاف عبارتند از: "بلوغ"، "سلامتی اعضاء بدن و حواس"، "حریت"، "قرشیت" (سید بودن)، "عصمت" (مصون بودن از خطا و لغزش) و "منصوصیت" (تصریح به امامت وی از سوی خدا و پیامبراکرم (ص".

و در قسمت دوم (بخش پنجم کتاب) چگونگی تعیین رهبر و انعقاد امامت در

ناوبری کتاب