صفحه ۶۸

( بسمه تعالی)
درسهای حضرت آیت الله العظمی منتظری به صورت لوح فشرده (CD)

1 - مجموعه آثار، متن 50 جلد کتاب منتشر شده معظم له (یک CD)

2 - درسهایی از نهج البلاغه، 195 درس - صوتی (2 CD)

3 - درسهایی از نهج البلاغه، 195 درس - تصویری (68 CD)

4 - درس خارج فقه (دراسات فی المکاسب المحرمة)، 565 درس - صوتی (6 CD)

5 - درس خارج فقه (کتاب الزکاة)، 722 درس - صوتی (7 CD)

6 - العروة الوثقی (صلاة المسافر)، 24 درس - صوتی (یک CD)

7 - العروة الوثقی (صلاة المسافر)، 24 درس - تصویری (12 CD)

8 - درس فلسفه (منظومه حکمت، امورعامه)، 119 درس - صوتی (یک CD)

9 - درس فلسفه (منظومه حکمت، امورعامه)، 119 درس - تصویری (119 CD)

10 - درس فلسفه (منظومه حکمت، الهیات)، 74 درس - صوتی (یک CD)

11 - درس فلسفه (منظومه حکمت، الهیات)، 74 درس - تصویری (36 CD)

12 - درس خارج فقه (سب المؤمن)، 10 درس - صوتی (یک CD)

13 - درس خارج فقه (سب المؤمن)، 10 درس - تصویری (6 CD)

14 - از آغاز تا انجام، متن کتاب به صورت گفتاری (یک CD)

15 - روضه کافی، 127 درس - صوتی (یک CD)

16 - روضه کافی، 119 درس - تصویری (48 CD)

17 - نماز عید فطر سال 1384 و 1385 و 1386(3 CD)

18 - درس اخلاق (جامع السعادات) - صوتی (2 CD)

19 - درس اخلاق (جامع السعادات) - تصویری (100 CD)

20 - اسوه پایداری - صوتی و تصویری (یک CD)

ناوبری کتاب