صفحه ۹۸۸

استفاده شود تا هر چه زودتر از این جهت خودکفا شویم.

18 - سعی شود از دانشمندان و نویسندگان و مغزهای متفکر زندانیان در طرحهای مفید و ترجمه کتابهای علمی و فنی استفاده شود و قهرا آنان بتدریج جذب شوند، و همچنین زمینه جذب مغزهای فراری که به توهم فرار کرده اند و قابل جذب هستند فراهم شود.

19 - ارتش با همه مصرف زیادش ارگان کم خاصیتی شده و از طرفی وجود آن ضرورت دارد، بنابر این باید سیاست کلی کشور به طرف تصفیه و نوسازی ارتش و انسجام نیروهای خوب و متعهد آن منعطف شود، و چون وجود دو نیروی مستقل و مجهز مقتدر ممکن است در آینده به ضرر کشور باشد چون بالاخره دوئیت موجب تضاد است "لو کان فیهما الهه الاالله لفسدتا" لذا باید بتدریج ارتش تصفیه و مجهز شود و حفظ مرزها به آن محول شود و بسیج نیز نیرویی پشتیبان و احتیاط باشد و سپاه نیز به حسب قانون اساسی برای حفظ انقلاب به داخل کشور برگردد.

20 - باید بتدریج از موسسات تکراری که جز مصرف زیاد و ایجاد تضاد ثمری ندارد کاسته بشود و مثلا بتدریج نیروهای خوب کمیته ها جذب شهربانی و شهربانی تصفیه شود و کمیته حذف گردد و فعلا نیز کمیته ها بیشتر متوجه مرزها شوند زیرا جلوگیری از مواد مخدر راهی جز بستن محکم مرزهای زمینی به وسیله نیروهای متعهد ندارد.

21 - باید بتدریج حقوق کارمندان در وزارتخانه ها ی مختلف هم سطح شود و اختلاف فاحش در بین نباشد.

22 - مسئولین و روزنامه ها و رسانه ها ی گروهی در انتقاداتشان باید رعایت ادب کنند و بعضی از ارگانها و شخصیت های خدمتگزار را زیر سئوال نبرند که بسا موجب فرار شخصیتها خواهد شد، و اصلا چرا هر چیزی باید در روزنامه ها پخش شود؟

23 - باید بتدریج از شعارهای توخالی که جز دلسردی برای عده ای و توقعات بیجا برای عده ای دیگر و جز عدم ثبات وضع کشور نتیجه ای ندارد کاسته شود.

24 - و بالاخره سرمایه انقلاب و کشور ملت می‎باشند و اگر زود نجنبیم ملت بیشتر از حال ناراضی و از صحنه خارج و قهرا ضد انقلاب به صحنه می‎آید.

25 - در خاتمه باید مساله جنگ و حل آن را در راس مسائل قرار داد و برای فرماندهی واحد و قوی و طرح اساسی و امکانات آن فکر اساسی کرد.

ناوبری کتاب