صفحه ۹۸۳

پیوست شماره 101:

یادداشت برای تذکر به مسئولین در جلسات خصوصی با آنان در ارتباط با مسائل جنگ و دیگر مسائل کشور

باسمه تعالی

1 - باید صرفه جوئی در ارگانها و سازمانهای دولتی و انقلابی جدا تعقیب شود و کمیته ای مخصوص این امر تشکیل گردد و در برنامه های صدا و سیما متوالیا مطرح شود.

2 - ظاهرا در تصویب لایحه نظام پزشکی در مجلس همزمان با اعتصاب پزشکان عجله شده و بیشتر پزشکان کشور را ناراضی کرده، لذا بجاست با نمایندگان آنان مذاکره شود و با طرح بعضی از نکات مثبتی که در خواسته های آنان وجود دارد از طریق شورای نگهبان حتی المقدور نظر آنان تامین گردد.

3 - بنظر می‎رسد در برخورد با پزشکان تند روی شد و قهرا منجر به کتک زدن آنان در بعضی از شهرها و تظاهرات و شعارهای تند علیه آنان شد و مساله به سازمانهای جهانی رسید و ضد انقلاب خارجی نیز زیاد بهره برداری کردند در صورتی که هیچ ضرورتی در کار نبود و الان هم باید هر چه زودتر با صفا و کدخدا منشی مساله را حل نمود و زندانیان آنان را آزاد نمود و اخراجیهای آنان را به دانشگاه برگرداند.

4 - با این برخورد تند اعتبار دعوت از اساتید و پزشکان خارج از کشور بکلی از بین رفت، مساله پزشکی و استاد و تدریس مسائل ظریفی است و با تند روی و خشونت حل نمی شود، و گره ای که با دست باز می‎شود نباید با دندان باز کرد.

5 - اینکه هر روز به بهانه ای از طرف آقای محسن رضائی شورا و کمیته ای جدید با نامهای مختلف برای جذب نیرو و کمکهای مردمی اعلام می‎شود ضربه بزرگی به اعتبار نهادها و سازمانهای مسئول همان اهداف از قبیل بسیج و ستاد جذب و هدایت کمکهای مردمی زده می‎شود و مردم گرفتار ابهام و تردید می‎شوند چرا از طریق همان نهادها اهداف تعقیب نمی شود؟

6 - اصرار روی اینکه امسال سال آخر جنگ است و سال پیروزی است صحیح نیست، اگر خدای ناکرده موفق نشدیم در سال آینده به مردم چه خواهیم گفت و آیا

ناوبری کتاب