صفحه ۹۷۶

تقاضا و اشکال تراشیها نسبت به واردات و صادرات و مالیاتهای سنگین بی تناسب و سپردن بعضی کارها به افراد غیر وارد یا تند و عقده دار و منزوی کردن افراد عاقل و دلسوز می‎باشد، و از طرف دیگر متاسفانه شورای نگهبان و مجلس و دولت و شورای عالی قضائی گرفتار ضعف و عدم قاطعیت و خط و خطوط متناقض می‎باشند و با این حال توفیق آنان در رفع مشکلات موجوده مشکل است و به جای هم آهنگی قوای چهارگانه بسا سعی در تخریب و خنثی کردن عمل دیگران می‎شود.

9 - بنظر می‎رسد با قطع نظر از ترکیب فعلی دولت و مسئولین، لجنه ای قوی از صاحب نظران متعهد و متخصص در مسائل سیاسی و اقتصادی اعم از روحانی و غیر روحانی بدون سر و صدا و تبلیغات تشکیل شود و به آنان تکلیف شود تا بنشینند و مسائل مورد نظر را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند تا شاید برای دراز مدت طرحی اساسی ارائه شود، و یا مجلس در کمیسیونهای مختلفه از صاحب نظران متخصص در رشته های متناسب بدون تشریفات به عنوان مشاور دعوت کند تا کمیسیونها بتوانند در مسائل و مشکلات طرح و برنامه صحیح و قابل اجرا ارائه دهند، چون خود نمایندگان متاسفانه نوعا تخصص ندارند و این نیاز به دستور حضرتعالی دارد.

10 - مساله جنگ هنوز مهمترین مساله کشور است و بنظر می‎رسد تا مشکلات سپاه حل اساسی نشود پیشرفت نظامی در جبهه ها میسر نخواهد بود -در این رابطه باید علل اصلی کم شدن فوق العاده جاذبه معنوی سپاه و افزایش روزافزون استعفاها و تمردها و فرارها بررسی شود- در سپاهی که عشق و ایمان حاکم بود و بچه ها برای رفتن به جبهه ها بر یکدیگر سبقت می‎گرفتند وضع جدا تغییر کرده، فساد اخلاق و برخوردهای غیر اسلامی و تهمت های ناروا و انگ زدن به افراد و عزل و نصب های بی ملاک و رفاقت بازی و ملاحظات گروهی بسیار شایع شده -اعتماد و ایمان توده سپاه و حتی فرماندهان جزء به فرماندهان بالا کاهش یافته - و فرماندهی سپاه و نمایندگی حضرت امام مدظله تسلط معنوی بر سپاه ندارند و وقتی که بنا باشد به هر دلیلی به فرماندهی ایمان نداشته باشند مساله جنگ حل نمی شود و تایید بافت فعلی جز تسکین موقت نتیجه ای ندارد.

و متاسفانه مسائل داخلی سپاه به رادیوهای بیگانه و منافقین نیز رسیده و مورد

ناوبری کتاب