صفحه ۹۷۵

پیوست شماره 99:

یادداشت معظم له که برای وقت دیداربا امام خمینی نوشته بودند

بسمه تعالی

1 - راجع به صحبتها و انتقادات من در رابطه با مسائل کشور و دولت و امور اقتصادی

2 - در بسیاری از امور جزئیه از حضرتعالی خرج می‎کنند که چه بسا صلاح نباشد حتی مثلا کیفیت شلاق تعزیر.

3 - راجع به اختلاف عمیق مسئولین محترم کشور و جامعه مدرسین قم و روحانیت مبارز تهران و غیرهم و خط و خطوط مختلف کشور فکری باید کرد، این اختلافات و خطوط تا به اعماق جبهه ها ی جنگ و روزنامه ها و رادیوهای خارج هم کشیده شده است. عجالتا به نظر می‎رسد جلسه ای متشکل از آقایان: حاج احمد آقا، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، موسوی اردبیلی، جنتی، مهدوی کنی، ربانی، ابطحی کاشانی، مشکینی یا فاضل یا امینی تشکیل شود بلکه در آن جلسه تفاهمی حاصل شود.

4 - راجع به وضع فعلی حزب و مساله ائمه جمعه

5 - راجع به تبلیغات

6 - بجاست از علماء و فضلاء و مدرسین واقعی معروف حوزه علمیه قم توسطآقای صانعی (حجه الاسلام حاج شیخ حسن) مثلا تفقد و دلجوئی شود و این امر چند ماه یک بار بر حسب مراتب تکرار شود.

7 - موضوع دختر دکتر نفیسی و نظائر آن

8 - الرائد لایکذب اهله - نارضایتی بیش از اندازه شده و دهن کجیها نسبت به روحانیین و علما بسیار زیاد شده است - و علت عمده وضع بد ادارات و اشکال تراشیهای مختلفه و کم کاریهای آنان و خرابی اوضاع اقتصادی و تبعیضات ناروا و سوء استفاده ها و حاکمیت روابط و رفاقت بازیها و روشن نبودن تکلیف در مسائل مهم اقتصادی از قبیل تورم و دو نرخی فاحش اغلب اجناس و مالکیت زمین و سرمایه و حقوق کارگر و حدود اختیارات دولت در کنترل قیمتها و محصولات کارخانه ها و امور مربوط به عرضه و

ناوبری کتاب