صفحه ۹۶۸

پیوست شماره 93:

نامه معظم له به شورای عالی قضایی در مورد ارجاع احکام اعدام و مصادره اموال به دادگاه عالی قم

تاریخ ‏64/11/13
بسمه تعالی

هیات محترم شورای عالی قضایی دامت برکاتهم

پس از سلام، پیرو مذاکراتی که با بعضی از آقایان محترم انجام شد، با توجه به حرمتی که در دین مقدس اسلام نسبت به دماء و اموال و اعراض منظور شده و با توجه به لزوم حفظ حرمت اسلام و مقام معظم رهبری مدظله العالی و با توجه به اینکه عده ای از آقایان قضات محترم دارای مرتبه فقاهت و اجتهاد نیستند و به علاوه ممکن است در شهرستانها تحت تاثیر جو و محیط قرار بگیرند و هیچ یک از ما معصوم از خطا نیستیم و موارد اشتباه هم مشاهده شده است لازم است احکام مصادره بر اساس حکم حکومتی حضرت امام مدظله العالی و احکام مصادره بر اساس اصل 49 قانون اساسی نیز مثل سایر مصادره ها و اعدامها به دادگاه عالی قم ارسال شود و پس از تایید دادگاه عالی و تصدیق به عدم خطا در تشخیص موضوع اجرا شود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
/22ج /1 1406 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب