صفحه ۹۶۶

پیوست شماره 92:

نامه معظم له به امام خمینی در جهت تبیین برخی ابهامات موجود در حکم معظم له جهت مصادره اموال سران سلسله پهلوی و وابستگان آنها مورخه 6 ذی الحجه 1404

بسمه تعالی

محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

پس از سلام، چنانچه خاطر شریف مستحضر است حدود سه سال است که پرونده های اعدام و مصادره اموال به دادگاه عالی قم ارجاع و پس از تایید آنان اجرا می‎شود و این امر مخصوصا با وضع قضات ما بسیار لازم و مفید بوده است.

از طرف دیگر حضرتعالی در اوائل انقلاب فرموده اید: "تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آنها که در طول مدت سلسله غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره شود" راجع به این امر حضرتعالی جهاتی مورد بحث واقع شده:

1 - آیا این فرمایش انشاء حکم بوده از حضرتعالی و قضات فقط تشخیص موضوع می‎دهند و به دادگاه عالی ارجاع نمی شود، یا دستور بوده به قضات برای حکم مصادره و قهرا به دادگاه عالی ارجاع می‎شود.

2 - عمال و مربوطین مقول به تشکیک است حتی کدخدای یک ده و اقوامش هم از عمال و مربوطین محسوبند.

3 - از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند قید است یا وصف توضیحی؛ و بالاخره گفته شده که حضرتعالی حکم جزمی فرموده اید و این قبیل مصادره ها به دادگاه عالی ارجاع نمی شود، در صورتی که احتیاط در اموال مردم بخصوص با سعه مفهوم عمال و مربوطین و احتمال توضیحی بودن وصف اقتضا می‎کند که به دادگاه عالی ارجاع شود. مستدعی است نظر شریف را بیان فرمایید که مورد حاجت است. و الامر الیکم

حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب