صفحه ۹۶۴

پیوست شماره 91:

بخشنامه شورای عالی قضایی در ارتباط با عمل به رهنمود معظم له

تاریخ ‏1364/11/21
شماره ‏/22/64 ب /ش
بسمه تعالی
شورایعالی قضایی
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی

در اجرای رهنمود حضرت آیت الله العظمی منتظری بنا به تصویب جلسه (81) مورخ ‏1364/11/14 شورای عالی قضایی لازم است:

احکام مصادره (استرداد) اموال که به استناد حکم حکومتی حضرت امام مدظله العالی یا قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم صادر می‎شود بدوا به دادگاه عالی قم ارسال شود و پس از تنفیذ و تصدیق به عدم خطاء در تشخیص موضوع انشاء حکم گردد./ص

رئیس شورای عالی قضایی
موسوی اردبیلی

ناوبری کتاب