صفحه ۹۶۰

3 - تربیت افرادی متخصص در رشته های مختلف از حدیث و تفسیر و فلسفه و اقتصاد اسلامی در کنار دروس حوزوی، که چون ساختمان مدرسه هنوز تکمیل نشده فقط قسمت اول در اول سال تحصیلی شروع شد، و با امتحان از طلاب که دو سال خارج خوانده باشند و قسمتهایی از فلسفه را نیز خوانده باشند حدود یکصدنفر انتخاب و دوره تدریس آنان سه سال معین شده است که سال اول در شرف اتمام است، و این قسمت در حقیقت کمک به کار شورای انقلاب فرهنگی است و باید با تصویب شورای انقلاب فرهنگی باشد و آن دو قسمت دیگر ربطی به شورای انقلاب فرهنگی ندارد.

در حوزه قم همه آقایان درجه اول و دوم و سوم اعم از انقلابی و غیر انقلابی مدرسه ساخته اند و طلبه تربیت می‎کنند، البته اغلب برنامه های آنان با برنامه های شورای مدیریت هم آهنگ است، و خود من هم چندین مدرسه در اختیار دارم که زیر نظر آقای امینی گذاشته شده و ایشان اداره می‎کنند و چون مدرسه دارالشفاء یک مرکز فرهنگی جالب در نزدیک آستانه است متاسفانه در وضعی که پیش آمده ارگانهای مختلفی به مدرسه طمع کرده اند به نحوی که شخص بانی را هم دلسرد کرده اند که البته من او را تشویق به اتمام کردم. اگر منظور حضرتعالی این است که قسمت اول با نظر شورای انقلاب فرهنگی و قسمتهای دیگر با ملاحظه برنامه های کلی شورای مدیریت اداره شود امری است صحیح و من هم با آنان هم آهنگ می‎کردم ولی اصل مدرسه با زحمات هفت ساله من ساخته شده است و هنوز من پول زمینها را بدهکارم و بانی هم به خاطر من اقدام کرده است. همه آقایان در حوزه مدارسشان را به نام خود ساخته اند ولی من برای خطوط کاشیها علاوه بر آیات قرآن و احادیث راجع به علم و تقوی دستور داده بودم جملاتی از فرمایشات حضرتعالی را هم روی کاشیهای مدرسه حک کنند که حک شده است و اسمی از من هم درجایی نوشته نشده، بالاخره این است خلاصه تاریخ تجدید بناء مدرسه.

ناوبری کتاب