صفحه ۹۴۷

پیوست شماره 83:

نامه هیات امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و نوشته معظم له

بسم الله الرحمن الرحیم
شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی
حوزه علمیه قم

حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته

پس از اهداء سلام، با توجه به گستردگی فعالیتهای مرکز جهانی علوم اسلامی و ارتباط تنگاتنگ آن با وزارتخانه های مختلف، مشکلات و نیازهای مادی و معنوی آن مرکز در جلسات هیات امناء مورد بحث قرار گرفت و ضرورت اختیار داشتن هیات امناء در اخذ تصمیمات لازم حسب مورد و در راستای پیشرفت مرکز مورد بحث و نظر قرار گرفت.

مقتضی است نظرتان را در این مورد مرقوم دارید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
هیات امناء مرکز جهانی علوم اسلامی
‏69/5/21 - علی مشکینی
بسمه تعالی

پس از سلام و تحیت، آنچه اکثریت هیات امناء مرکز مذکور به مصلحت آن تشخیص دهند با حفظاستقلال و موقعیت آن مورد تایید اینجانب می‎باشد. والسلام علیکم.

‏69/5/25 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب