صفحه ۹۴۵

بانک لندن، از کدام آنها من خمس برداشتم ؟! مقتضی است در مجلدات آینده و یا به هر نحو دیگر تصحیح و جبران نمایید.

در ضمن پرونده های ساواک قم در اول انقلاب همه در اختیار من بود که با تلفن آقای ری شهری من همه را در اختیار اطلاعات قرار دادم در صورتی که ممکن بود فتوکپی پرونده خودم را بردارم، فعلا چنانچه ترتیبی دهید که فتوکپی اسناد پرونده اینجانب را در اختیار من قرار دهند موجب مزید امتنان خواهد بود، تصدیق می‎کنید که این امر حق مشروعی است برای مثل اینجانب.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏1376/6/23 - قم، حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب