صفحه ۹۳۷

اساسنامه ها و انتقال مال به آنان قوی است) و پیشگیری از تغییرات یا تصرفات ناروا و بالاخره رعایت احتیاط من جمیع الجهات ایجاب می‎کند که اساسنامه ثبت شده رسمی در ‏1354/2/8 که موسس می‎گفته اگر به آن عمل شود مورد رضایت من است (و طبق اسناد موجود در پرونده حتی بعد از اساسنامه کرج، در مقام عمل به آن تکیه داشته) مورد عمل قرار گیرد.

در این اساسنامه مصرف اصفهان است و هیئت امنا عبارت است از پنج مقام و دو شخص: 1-رئیس دیوان عالی کشور 2- استاندار اصفهان 3- مدیر بانک ملی ایران 4-رئیس دانشگاه اصفهان 5- رئیس دادگستری اصفهان و دونفر شخص که فعلا نیستند و سه مقام اول اتفاقا در اساسنامه کرج هم ذکر شده اند و چون دو شخص وجود ندارند مطابق ماده 10 اساسنامه پنج مقام دونفر را انتخاب کنند.

فقط چیزی که لازم است اضافه شود این است که در ماده 11 که اختیارات هیئت امناء ذکر شده گفته شده که: "اختیار انحلال موسسه و تغییر نحوه مصرف را ندارند باید اضافه شود که: "اختیار تغییر پنج مقام هیئت امناء را نیز ندارند" تا پیشگیری های لازمه انجام شده باشد. و ضمنا چون بسیاری از رقبات موسسه تصرف شده، هیئت امناء با نفوذ خود باید رقبات از دست رفته را برگردانند تا رضایت موسس و وارث و رضایت خدا حاصل گردد. این است نظر و تشخیص مخلص. اجراء و تنفیذ آن بسته به امر مبارک است. والسلام علیکم

حسینعلی منتظری
بسمه تعالی

با تشکر از زحمات مرحوم حجه الاسلام والمسلمین آقای خادمی رحمه الله علیه و با تشکر از کلیه حضرات آقایان که با تصویب اینجانب موسسه همدانیان را اداره نمودند و در این راه کوشش نموده و اموال را حفظ نمودند و در این امر خیر به اسلام خدمت کردند اکنون که پس از بررسی طولانی مفاد وصیت نامه و وقف نامه مشخص شده است لازم است به همان نحو که در ورقه مرقوم شده است عمل شود. والسلام علیکم

‏21 آبان 64 - 28 صفر 1406 ‏
روح الله الموسوی الخمینی

ناوبری کتاب