صفحه ۹۳۶

پیوست شماره 74:

ارجاع حل مشکل موسسه خیریه مرحوم همدانیان از طرف

امام خمینی
تاریخ ‏1364/8/18
بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

پس از سلام، راجع به موسسه خیریه مرحوم همدانیان که حضرتعالی رسیدگی و نظارت آن را به حقیر احاله فرموده بودید.

روند کار این است که مرحوم حسین همدانیان در ‏1344/3/24 اساسنامه ای را با اختیار خود تنظیم کرده که مصرف را اصفهان و اختیار مال را در زمان حیات با خودش قرار داده سپس در ‏53/3/30 در اصفهان به بهانه ای بازداشت و چون مال او زیاد بوده و اولاد نداشته دستگاه به مال او طمع می‎کند. بالاخره او در ‏54/2/8 در بیمارستان خورشید اصفهان درحالی که هنوز بازداشت بوده مسئول ثبت اصفهان را طلب می‎کند و اساسنامه دیگری را تنظیم و به ثبت می‎رساند که ضمنا حاوی اهداف خودش بوده و قهرا دستگاه را قانع نمی کند. بعدا در ‏55/11/30 در کرج با توافق نمایندگان سازمان شاهنشاهی اساسنامه سومی تنظیم می‎شود که اسما موسسه را به سازمان مذکور وابسته می‎سازد ولی چون باز حاوی اهداف خودش بوده دستگاه مافوق را قانع نمی کند و به ثبت نمی رسد و بالاخره با اعمال فشار دستگاه بدون اطلاع و رضایت موسس به استناد ماده 11 اساسنامه 54 که ثبت شده، هیئت امناء را تغییر می‎دهند و اموال او را صددرصد در اختیار سازمان قرار می‎دهند او هم تعقیب می‎کند و صدایش به جایی نمی رسد.

اینجانب پس از مطالعه اساسنامه های مختلف و اطلاع از اهداف موسس و پس از مذاکره و استفسار از مسئول ثبت آن زمان که اتفاقا مورد شناخت سابق و مورد اعتماد اینجانب می‎باشد و فعلا بازنشسته است و پس از مذاکره حضوری با خواهر همدانیان و نماینده برادرش که فراری است و شرعا وارث او می‎باشند و کتبا هم از حضرتعالی تقاضا کرده اند امر موسسه را به حقیر محول فرمایید چنین تشخیص می‎دهم که رعایت قانون ثبت رسمی و اهداف موسس و رضایت وارث (که شبهه اکراه در

ناوبری کتاب