صفحه ۹۳۱

رادیو بگوید، آخر شما که رهبر انقلاب نیستید، تنها این نوع کارها که به دست اطرافیان شما که متاسفانه مسائل اجتماعی را درست درک نمی کنند صورت می‎گیرد، این نیز خطرناک است. زیرا اولا علما را تحریک می‎کند که کرده است. امروز یک مدرس در قم با شما خوب نیست چرا؟ امروز مراجع با شما خوب نیستند چرا؟ شما که به آنها بدی نکردید، آیا این درست بدین دلیل نیست که حرکاتی کرده اند که آنان ناراحت شده اند، آیا همین که شما را بدون دلیل همیشه از رادیو مطرح می‎کنند خود دلیل این انعکاس نمی شود. آخر هر کس آمده است آنجا به نحوی او را رنجانده اند. آیا افرادی که امروز به عنوان اطرافی شما در آنجا هستند درک مسائل سیاسی برایشان از اصعب امور نیست. سریعا فکری بنمائید که از این بدتر نشود.

4 - شما در تمام مسائل سیاسی دخالت می‎کنید، چرا؟ چه اشکالی دارد که شما یک سال در مسائل سیاسی دخالت نکنید و یا در حدی که در شان شماست. یادتان نرفته است که از شما هر موقع که امام پیامی داشت پیامی می‎گرفتند مثلا برای عید، برای پیروزی انقلاب، که بعدا من گفتم و شما هم قبول کردید. امروز هم من می‎گویم شما را دارند ضایع می‎کنند، این نشد که شما تفسیر بگوئید، نهج البلاغه بگوئید، نماز جمعه را یک مرتبه خلاصه اش کنند و بگویند، یک مرتبه همه اش را بگویند، یک مرتبه در رادیو و یک مرتبه در تلویزیون، با کمال تاسف گاهی هم سطح مطلب پائین است و موجب ناراحتی، مگر اطرافیان شما فکر می‎کنند (به قول آقای شریعتی) که شما کمبود اطلاعیه دارید!!

5 - مساله دیگر قضیه دفتر آیت الله منتظری است که دیگر این تماشائی است، آخر شما دفتر می‎خواهید چه کنید، اگر مطلبی دارید خود بفرمائید و اگر مطلبی است که باید غیر بگوید خود آن شخص از قول شما بگوید، همه می‎گویند این دفتر یک تقلید باطل از دفتر امام است.

مطلب زیاد دارم ولی نمی شود همه را گفت،فقط خود می‎دانید که به زور نمی شود رهبر شد و به زور نمی شود مرجع شد، شما که هرگز دنبال این امور نبوده اید، سعی کنید جلوی فعالیتهای غلط دسته دیگری که از بزرگ کردن شما می‎خواهند به نفع خود استفاده کنند را بگیرید و این تنها در این خلاصه می‎شود که اعلام کنید حرام

ناوبری کتاب