صفحه ۹۳۰

پیوست شماره 73:

نامه آقای حاج سید احمد خمینی به معظم له

بسمه تعالی

حضرت آیت الله آقای منتظری دام عمره

پس از عرض سلام، بارها مطالبی را که می‎خواهم خدمتتان عرض کنم به افراد نزدیک شما گفته ام ولی نتیجه ای نداده است.

1 - احساس می‎شود که می‎خواهند شما را با زور و فشار آیت الله سیاسیون مذهبی کنند این خطرناک است. شما از متن مردم جوشیده اید و صلاح نیست دسته ای خاص شما را از آن خود کنند و هرچه بخواهند بکنند و اگر دیدند از امام آبی گرم نمی شود بیایند با تعریف و تمجید شما را وادار کنند تا مسائلی را مطرح کنید که بعدا تکذیب نمائید و یا به این هم کفایت نکنید و از آنچه قبلا تکذیب کردید تعریف هم بنمائید.

2 - شما مطمئن باشید کسانی که می‎خواهند به وسیله رادیو تلویزیون و روزنامه امید امام و امت درست کنند در اشتباهند، این حرکات عکس العمل درست می‎کند که کرده است، نمی بینید چه صریح مردم به شما فحش می‎دهند. آیا واقعا شمائی که باید هدایت کننده قسمتی از امت مسلمان باشید با این روش می‎توانید باشید. شما را برای بعد از امام کار ندارند زیرا خود هستند، شما را برای زمان امام کار دارند که کاملا دیده ایم. بارها گفته ام شما بگوئید رادیو و تلویزیون وظیفه دارد شرعا اسم من را از شعارها قطع کند ولی نگذاشتند بگوئید. اینکه عکس مرا نیاورید کافی نیست، باید درود بر منتظری امید امت و امام بعد از الله اکبر خمینی رهبر حذف شود که اگر نشود چیزی نمی گذرد که سلام بر موسوی قهرمان امید مستضعفان رسم می‎شود و دیری نمی پاید که صلوات بر مشکینی تو سر خود دینی و از این قبیل و همینطور کار به جائی کشیده می‎شود که تنها یک تصدیق نیم ساعت طول خواهد کشید و خمینی رهبر را هم از نفوذ سیاسیش ساقط خواهد کرد، خود فکری کنید، لابد می‎دانید که من روی محبت این را می‎گویم و روی غرض و مرض نیست.

3 - نمی دانم این دیگر چه رسمی شده است که هر کس با شما ملاقات کند باید

ناوبری کتاب