صفحه ۹۲۴

نیستند شخصی که از آن عموم است در قبضه خصوص باشد. من به عقیده خود موقع رامغتنم دیدم و گفتم و بعداز این نیز خواهم گفت کائنا ما کان، من در عمر 64 ساله ام از اصفهانی (ره) گرفته تا به بعد این گرفتاریها را درک کرده ام، و امید اینکه عرایضم نزد خودتان باشد و اگر درست هم نباشد مانند برخی اباطیل که می‎شنوید بایگانی شود، و نیز معلوم شود که علاقه من به جنابعالی به واسطه قدمت و رسوخ با این مطالب کاسته نمی شود و توفیقتان را پیوسته خواستارم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏64/7/1 - محبکم، علی المشکینی

ناوبری کتاب