صفحه ۹۱۸

پیوست شماره 66:

سند ساواک که نشان دهنده عنایت امام و مردم به معظم له می‎باشد

گزارش خبر
خیلی محرمانه

1 - به 312

2 - از 21 ه'

3 - شماره گزارش /13082 21 ن

4 - تاریخ گزارش ‏57/10/13

5 - پیوست

6 - گیرنده خبر 22 جهت استحضار

7 - منبع 9769

8 - منشا

9 - تاریخ وقوع اخیرا

10 - تاریخ رسیدن خبر به منبع ‏57/10/1

11 - تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل ‏57/10/5

12 - ملاحظات حفاظتی

موضوع: حسینعلی منتظری

طی یک سال گذشته در بین طرفداران خمینی ضمن بحث و گفتگو درباره اینکه پس از خمینی چه کسی می‎تواند جانشین وی و راه او را دنبال نماید نام اشخاصی از جمله سید صادق روحانی، صدوقی یزدی، شیخ حسینعلی منتظری و یا آیت الله طالقانی بر سر زبانها بوده لیکن پس از آزادی منتظری و طالقانی و انتشار نامه هایی که خمینی به عنوان آنان نوشته روی این دونفر بیشتر بحث و اخیرا که منتظری به مسافرت خارج به منظور ملاقات با خمینی رفته این مسئله از یک طرف و از طرف دیگر ناراحتی سید صادق روحانی که چرا خمینی نامه ای به عنوان وی ننوشته موجب گردیده که نتیجه گیری شود که شخص منحصر به فردی که جانشین خمینی خواهد شد منتظری می‎باشد به خصوص که پس از آزادی او و اقامت در حوزه علمیه قم

ناوبری کتاب