صفحه ۹۱۲

پیوست شماره 63:

پیام معظم له به هنگام انتشار مشروح صورت مذاکرات مجلس خبرگان و تاکید و توصیه ایشان بر اجرای قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

"و ان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک "

در سرزمین ایران که دربست در اختیار جهانخواران قرار گرفته بود، در پرتو ایمان و استقامت ملت و همبستگی و هماهنگی همه اقشار و رهبری داهیانه و قاطعانه رهبر انقلاب امام خمینی مدظله العالی در بهمن 1357 انقلاب ملت به پیروزی رسید.

و چون هر انقلابی معلول ارزشها و اهداف خاصی است که انگیزه و محرک عاملان آن می‎باشد انگیزه و هدف اساسی در انقلاب ایران تحقق ارزشهای الهی و حاکمیت قوانین اسلامی و نیل به استقلال کامل و قطع وابستگی های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از بیگانگان و مستعمرین بود، آنچه در شعارهای ملت در راهپیمائیها و تظاهرات چند میلیونی در طول مبارزات سخت و خونین خود از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 به شکل روح حاکم بر مبارزات و فداکاریها به چشم می‎خورد، حاکمیت اسلام و حق و عدالت و قطع هر نحو وابستگی بود؛ و با این انگیزه مقدس و به منظور تحکیم انقلاب بود که ملت ما پس از پیروزی، اقدام به تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی نمود -زیرا ملت به خوبی واقف بود که آنچه عامل ثبات کشور و دلگرمی ملت و حافظ حقوق همه اقشار است قانون است و بس - قانون اساسی تبلور تمام انگیزه ها و اهداف عالی انقلاب و شعارهای اصولی صاحبان نهضت و تنها سند نشان دهنده اصالت انگیزه ها و شعارهای انقلاب برای نسلهای آینده است. از این رو باید به موقعیت قانونی و تاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش بسیاری از متفکرین و دانشمندان و مجتهدین تنظیم شد و به تایید مراجع عظام و رهبر انقلاب و تصویب اکثریت قریب به اتفاق ملت رسید، و به اهمیت و نقش آن در حفظ معیارها و ارزشهای اسلامی و انسانی و ترسیم خط مستقیم انقلاب در برابر نوسانات و جریانات چپ و راست کاملا توجه شود.

ناوبری کتاب