صفحه ۹۰۰

است و در مقابل تبلیغات و یا التماس و لابه تحت تاثیر واقع می‎شود ولی شخص حاکم و یا قاضی باید برد بار، محکم و بی تفاوت باشد وگرنه ممکن است به طرف باطل بلغزد و تحت تاثیر تبلیغات غلط و یا التماس و لابه طرف واقع شود پس این بار سنگینی را که جز تعهد و مسئولیت چیزی نیست بدوش خانمها گذاردن نسبت به آنها ظلم و ناروا است. این حقیقت را روش دنیا نیز ثابت می‎کند زیرا می‎بینیم در دنیای غیر اسلامی از شرق و غرب با اینکه تقید به مردبودن رئیس جمهور یا نخست وزیری یا قاضی ندارند ولی عملا ریاست جمهوری یا نخست وزیر یا قضاوت نوعا به عهده مردان گذاشته می‎شود و آنها حائز این مقامها می‎گردند و این نیست مگر برای اینکه استعداد ذاتی مردان برای تحمل بار مسئولیت بیشتر است و بالاخره اطمینان دارم خواهرانی که مقید به دستورات اسلام می‎باشند از بیان دستورات اسلامی نمی رنجند و به جان و دل احکام خدا را می‎پذیرند.

13 - در اصل 82 در سوگند نامه رئیس جمهور ذکر شده است: "قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است " چون گفتیم رئیس جمهور یا باید مجتهد و فقیه عادل باشد و یا از ناحیه او تعیین شود پس در سوگند ذکر شود: قدرتی را که از ناحیه ائمه اطهار و یا از ناحیه رهبر مذهبی با تایید ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده شده است.

14 - اصل 83: " توشیح قوانین با رئیس جمهور است " چون حکومت اسلامی است و قوانین کشور باید بر اساس قوانین اسلام باشد پس رئیس جمهور یا باید مجتهد و فقیه باشد و یا منصوب از طرف فقیه و شخصا آشنا به مسائل اسلامی باشد تا حق توشیح داشته باشد.

15 - اصل 102: "هر گاه رئیس جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم شود مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی کند و اگر سه چهارم همه نمایندگان مجلس رای به تعقیب او دادند هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می‎کند" این تبعیض بر خلاف اسلام است اگر فرضا رئیس جمهور مرتکب گناه و جرم علنی شد چرا دستگاه قضایی نتواند او را تعقیب کند و تعقیب او توقف بر رای سه چهارم نمایندگان داشته باشد.

16 - اصل 106: "هیچ کس نمی تواند به مقام نخست وزیر و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد."

1 - نخست وزیر و وزراء باید مسلمان باشند.

2 - چون اکثریت جمعیت ایران شیعه مذهبند نخست وزیر و وزراء باید شیعه مذهب باشند.

3 - باید آشنا به مسائل و دستورات اسلام باشند.

4 - باید دارای تقوا و حسن سابقه دینی و اخلاقی باشند.

5 - باید با سواد باشند.

ناوبری کتاب