صفحه ۸۹۹

اصل 75 بالاترین مقام رسمی کشور است به صرف مسلمان و ایرانی قناعت کنیم فردا هر بی سر و پایی با پول و تاکتیک و پروپاکاند خود را به این مقام والامی رساند. مگر این همه پادشاهان جبار و طاغوت، مسلمان و ایرانی نبودند و به زیارت عتبات عالیات نمی رفتند؟! پس چه فرقی است بین حکومت اسلامی و حکومتهای جابرانه سابق ؟ اگر بنا است حکومت اسلامی در کشور برقرار باشد حکومت اسلام در زمان غیبت حضرت حجت (ع) از شئون فقیه عادل آشنا به مسائل روز است و اگر خود او عنوان ریاست جمهوری را بپذیرد چه بهتر وگرنه رئیس جمهوری زیر نظر او انجام وظیفه می‎کند و بالاخره رئیس جمهوری باید دارای چند شرط باشد:

1 - مسلمان باشد.

2 - عاقل باشد.

3 - دارای عدالت و تقوا و حسن سابقه دینی و اخلاقی باشد.

4 - یا فقیه عادل آشنابه مسائل روز باشد و یا زیر نظر او انجام وظیفه کند و شخصا به مسائل اسلامی و مسائل روز آشنا باشد.

5 - چون اکثریت قاطع جمعیت کشور شیعه اثنا عشری می‎باشند رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد.

6 - بر حسب اجماع فقهاء و حدیث نبوی "لا یفلح قوم ولیتهم امراه " رئیس جمهور باید مرد باشد، در اینجا ممکن است برخی روشنفکران خدشه کنند و یا به ساحت مقدس خواهران برخورد کند ولی حقیقت باید گفته شود چون کتمان حقیقت خود گناهی است بزرگ، بر حسب فقه شیعه امامیه بلکه فقه اسلام و اخبار وارده حکومت و قضاوت برای خانمها نیست و این نه به خاطر بی احترامی به ساحت مقدس خواهران و یا نادیده گرفتن حقوق آنان می‎باشد، حکومت و قضاوت حق نیستند، بلکه تعهد و مسئولیت اند و دو بار گرانی هستند که بر دوش هر کس گذاشته شوند اگر واقعا بخواهد حق آنها را ادا کند زیر بار مسئولیت له می‎شود.

لذا خدای کریم رحیم نخواسته است خواهران که دارای روح لطیف و احساسات محبت آمیز هستند و جنبه های عاطفی و احساسی خانواده و اجتماع به عهده آنان گذاشته شده آلوده و گرفتار شوند و اعصابشان زیر بار سنگین مسئولیت خرد شود.

در اینکه جنبه تفکر و تدبیر و مآل اندیشی نوعا در مردان بیشتر و جنبه های عاطفی و محبت و احساس نوعا در خانمها بیشتر است شکی نیست، البته ممکن است احیانا خانمی از جهت تعقل و تفکر از مردی جلو باشد و بالعکس مردی در جهات عاطفی از زنان کمتر نباشد ولی حکم تابع اکثریت است.

زن هرچند با سواد و درس خوانده و دنیا دیده باشد بالاخره نوعا زود رنج و سریع التاثر

ناوبری کتاب