صفحه ۸۶۹

معابر عمومی پرهیز نمایند و با روی باز و اخلاق خوش با مراجعین برخورد نمایند و چون در اثر اعتصاب بازار و بانکها اوضاع سفته ها و چکها و مطالبات آشفته شده، با صلح و سازش با یکدیگر رفتار نمایند. طلبکاران به بدهکاران فشار نیاورند و بدهکاران نیز در پرداخت بدهکاریهای خود سهل انگاری و مسامحه نکنند.

7 - از کشاورزان محترم تقاضا می‎شود که در تولید محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی و توسعه دامپروری کوشش نمایند و همیشه توکل به خدا داشته باشند و از حرام اجتناب نمایند و فعلا به زمینهای شرکتهای زراعی و وسائل کشاورزی دولتی و جنگلها و کلیه اموال دولتی وابسته به شاه و اطرافیانش دستبرد نزنند و در حفظ و حراست آنها کوشش نمایند، و نگذارند به یغما رود تا از طرف مراجع صالحه دینی تکلیف قطعی آنها تعیین شود. امید است همه شما این وظیفه ملی و دینی را به خوبی انجام دهید. همه شما پاسداران اموال عمومی و اسلامی هستید. خدا به همه شما اجر بدهد. بیش از همه ترقی و تعالی کشور وابسته به همت و جدیت کشاورزان و کارگران محترم است. شما هستید که با کوشش و فعالیت خود اوضاع اقتصادی کشور را سامان می‎دهید و کشور را از وابستگی اقتصادی به کشورهای استعمارگر نجات می‎دهید.

ضمنا توصیه می‎شود از ذبح حیوانات باردار اهلی و جنگلی و ذبح بره های شیرخوار حتی المقدور پرهیز شود زیرا این امر گذشته از جنبه عاطفی به اوضاع اقتصادی کشور لطمه می‎زند. خوب است با حس ترحم با حیوانات رفتار شود.

8 - از محصلین و دانشجو یان و اساتید محترم تقاضا می‎شود اوضاع نابسامان دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها را مرتب کنند و سعی نمایند که احتیاج و نیاز کشور را از جهت نیروی انسانی رفع نمایند تا در سایه استقلال واقعی بتوانیم سرنوشت کشور را به دست خودمان تعیین کنیم. خداوند همه ما را در انجام وظایف اسلامی و انسانی خود پیروز و موفق فرماید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏18 ربیع الاول 1399 - ‏57/11/27 - حسینعلی منتظری ‏

ناوبری کتاب