صفحه ۸۶۴

و نجف آباد را محاصره نموده و از زمین و هوا مردم بی دفاع را مورد حمله وحشیانه قرار دادند و از هیچ جنایتی خودداری نکردند؛ زدند و کشتند و سوختند و غارت کردند و این دو شهر را به صورت شهر جنگ زده درآوردند و بدین وسیله محیطی توام با رعب و وحشت بوجود آوردند که مردم به ناچار به خانه ها و مساجد و کوچه های بن بست پناه بردند، ولی متاسفانه در آنجاها نیز مردم از یورش مامورین بدتر از مغول محفوظ نماندند؛ داروخانه ها به آتش کشیده شد و بیمارستانها مورد هجوم واقع شد و حتی مردمی که برای اهدای خون رفته بودند، در بیمارستان و اطراف آن به شهادت رسیدند؛ خانه پزشکان مسلمان و متعهد را به گلوله بستند، به نحوی که در این دو شهر صدها کشته و هزاران مجروح به جای مانده است.

آری این است معنای حفظامنیت و نگاهداری از اموال و نفوس مردم، ولی رژیم ایران باید بداند که با این گونه حملات وحشیانه نمی تواند ملت متعهد را از انجام وظایف شرعیه باز دارد؛ ملت رشد و آگاهی پیدا کرده و به وظایف خود آشنا شده است و برای نیل به پیروزی نهایی از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهد کرد و از تهدیدات رژیم پوشالی نمی هراسد؛ به اعتصابات خود ادامه خواهد داد، و مخصوصا کارگران و کارمندان صنعت نفت که حیات اقتصادی ملت ایران در اختیار آنهاست با کمال شجاعت و شهامت از دستور رهبر عالیقدر جهان اسلام مبنی بر ادامه اعتصابات پیروی خواهند کرد.

اینجانب ضمن تسلیت به برادران و خواهران داغدیده و مصیبت زده، مراتب تاسف عمیق و همدردی خود را به عموم ملت مسلمان ایران به ویژه مردم اصفهان و حومه و نجف آباد اظهار داشته، و به پیروی از رهبر نهضت روز دوشنبه هفدهم محرم را روز عزا و تعطیل عمومی اعلام می‎دارد، و بدین وسیله از تمام ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان و مجامع حقوقی و بین المللی استمداد کرده و صدای مظلومیت ملت مسلمان ایران را به گوش آنها می‎رسانم، و پشتیبانی آنها را از جنبش اسلامی ایران که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی منطقه و ملل آزادیخواه جهان درآمده تقاضا دارم. به امید پیروزی نهایی در سایه صبر و استقامت.

جمعه 14 محرم 1399 - قم، حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب