صفحه ۸۵۵

ج: فکر نمی کنم در خواسته های آیت الله خمینی که در اعلامیه ها و مصاحبه های ایشان منعکس است ابهامی وجود داشته باشد.

س 6 - آیا شرکت در حکومت یاد شده برای همه افراد مقدور است ؟

ج: بلی برای همه مقدوراست و اقلیتهای مذهبی هم حقوقشان محفوظ و محترم می‎باشد و روابط چنین حکومتی با سایر کشورها حسنه خواهد بود.

س 7 - درحال حاضر که شاه اعتراف کرده که در گذشته اشتباهات بزرگی شده و هرگز تکرار نخواهد شد آیا این امکان هست که با بودن شاه در راس قدرت دست به تشکیل حکومت اسلامی و یا انتخابات آزاد زد؟

ج: اینجانب نظری غیر از آنچه که ملت و رهبر مذهبیشان آیت الله خمینی می‎گویند ندارم و بدون راضی کردن مردم و ایشان هیچ عملی ممکن نیست.

س 8 - در شرایط کنونی که شاه وعده انتخابات آزاد داده به نظر شما آیا ممکن است با انتخاب آیت الله خمینی از طرف مردم، اختلاف موجود بین رژیم و مردم از بین برود؟

ج: اختلاف آیت الله خمینی با رژیم یک اختلاف اساسی است، مسئله این نیست که ایشان بخواهند وزیر یا وکیل بشوند بلکه ایشان خواهان تشکیل یک حکومتی هستند که در آن مردم نقش اصلی را داشته باشند و به خواسته های واقعی آنها عمل شود و چنین چیزی جز در پرتو یک حکومت اسلامی ممکن نیست و خیال نشود که پیشنهاد چنین حکومتی به معنی نفی مجلس شورا و قوه مجریه و نفی وزارت و وکالت برای اداره مملکت است. در حکومت اسلامی هم مجلس شورا داریم و هم قوه مجریه و افرادی که از بین مردم برای اجرای دستورات اسلام انتخاب شوند، نهایت نقش آیت الله خمینی و سایر علما در چنین حکومتی تشخیص قوانین و مقررات اسلامی و نظارت بر اجرای دقیق آنها است.

س 9 - به نظر شما کدام بخش از قوانین و یا فرهنگ اسلامی در رژیم موجود صدمه خورده و یا بکلی نابود شده ؟

ج: در نظام موجود یک روز هم قانون و فرهنگ اسلام به تمام معنی الکلمه پیاده نشده، توجه دارید که فرهنگ اسلام قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد.

س 10 - در صورت جایگزین شدن حکومت اسلامی به جای حکومت فعلی به چه نوع اصلاحاتی دست خواهید زد؟

ج: واضح است به اقدامات اساسی و زیربنایی که فعلا مجال بیان آنها نیست دست خواهیم زد.

ناوبری کتاب