صفحه ۸۵۲

پیوست شماره 37:

پیام معظم له به اساتید دانشگاه اصفهان مورخه ‏1357/8/15

بسم الله الرحمن الرحیم

اساتید محترم دانشگاه اصفهان، برادران و خواهران دانشگاهی

اکنون که در نتیجه مبارزات ملت مسلمان ایران به آزادی نسبی دست یافته ام، با شرایط حساس و سرنوشت ساز کشورمان روبرو شده ام، شرایطی که کوچکترین ساده نگری و غفلت ممکن است کشور را به پرتگاهی عمیق سوق دهد.

مرحله کنونی نهضت که ملت مسلمان را در آستانه پیروزی قرار داده ارزان به دست نیامده، بلکه نتیجه مستقیم شهادتها، زندانها، تبعیدها، محرومیتها و قتل عامهای پی درپی مردم مسلمان شهرهای ایران است که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد؛ نمونه جدید و بارز آن حمله وحشیانه اخیر به دانشجو یان عزیز دانشگاه تهران و سایر مردم مسلمان حمایت کننده از آنان است که به قتل و جرح عده کثیری انجامیده و نفرت مسلمانان خاصه حوزه علمیه را بیش از پیش برانگیخته و متاسفانه هنوز از تعداد کشته ها و مجروحین اطلاع دقیقی نداریم.

برادران و خواهران مسلمان، توجه دارید که در این شرایط حساس چه مسئولیت سنگینی متوجه ما می‎باشد. رژیم حاکم که تمام درها را به روی خود بسته می‎بیند، دست به آخرین تلاشهای خود زده و به این حقیقت رسیده که ملت مسلمان ایران در این جنبش عظیم اسلامی خود به رهبری مراجع معظم بالاخص حضرت آیت الله العظمی نائب الامام خمینی دامت برکاته تا رسیدن به حکومت اسلامی زیر نظر روحانیت آگاه و رجال سیاسی متعهد، از دادن هزاران قربانی و شهید دریغ نکرده و نخواهد کرد، و از طرفی توطئه های اخیر خود را که با شیوه های مختلفی از قبیل تغییر لباس مامورین و استخدام کولیها و زاغه نشینها صورت گرفته شکست خورده می‎بیند، از این رو ملت مسلمان ما باید آگاهانه با مسائل جاری برخورد کند تا به خواست خداوند متعال محصول این همه فداکاریها و قربانیها را خود در جهتی که انتخاب کرده به دست آورد؛ بدین منظور تذکر چند نکته لازم است:

1 - جنبش عظیم ملت ما از آغاز با زیربنای ایدئولوژی اسلامی آغاز گشته و در تمام طول عمر خود با همه نوسانات و بحرانها و توطئه هایی که در سر راهش بوده اصالت اولیه خود را حفظ کرده و تا پایان نیز حفظ خواهد کرد، و در پرتو رشد مذهبی -سیاسی ملت مسلمان که محصول رهبریهای قاطعانه حضرت آیت الله

ناوبری کتاب