صفحه ۸۴۷

پیوست شماره 34:

پیام معظم له به ملت مسلمان و شریف ایران مورخه ‏1357/8/10

بسمه تعالی

ملت مسلمان و شریف ایران

اینک که در نتیجه مبارزات خستگی ناپذیر همه اقشار و طبقات ملت ایران اعم از مراجع عالیقدر، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و جمعیتهای سیاسی و حقوقی و تجار و پیشه وران و سایر طبقات از زندان آزاد شده ام، با ملتی عزادار مواجه شده ام که در راه تحقق اهداف مقدس اسلامی و انسانی خود قربانیها داده و خونها نثار کرده است.

شکی نیست که آزادی خود و دیگر برادران آزاد شده را مدیون همین تلاشها و فداکاریها می‎دانم. از این رو ضمن تشکر از همه قشرها و طبقات، خود را در جمیع مصیبتهای وارده شریک دانسته و مراتب همدردی و تسلیت خود را به همه خانواده های داغدار تقدیم می‎دارم و امیدوارم با پیگیری مبارزات به رهبری مراجع معظم بویژه حضرت آیت الله العظمی خمینی دامت برکاته العالیه و فشرده کردن صفوف و تصفیه از عناصر مشکوک که احیانا در جهت مخالف جنبش اسلامی گام برمی دارند و با همبستگی کامل برادران اسلامی به پیروزی کامل جنبش خود و برقراری یک نظام صددرصد اسلامی و دینی موافق و منطبق با شرائط و پیشرفت زمان نائل شویم. اینجانب اکنون به علت کثرت ایاب و ذهاب و عوارض زندان که نتیجه فشارها و شکنجه های جسمی و روحی گوناگون می‎باشد در وضعی نیستم که در این فرصت کوتاه بتوانم به تفصیل در باره اوضاع حساس کشورمان سخنی بگویم.

کوتاه سخن آنکه در شرائط فعلی و اوضاع آشفته سامان یافتن وضع کشور ما فقط با بازگشت و پیروی از اهداف و منو یات مرجع و زعیم عظیم الشان اسلام حضرت آیت الله العظمی خمینی امکان پذیر است، ان شاء الله.

در فرصتهای آینده، دیدگاهها و نقطه نظرهای خود را مفصلا در معرض افکار عمومی ملت مسلمان قرار می‎دهم.

در خاتمه توجه به این نکته لازم است که بحمد الله جنبش اسلامی ملت ما به

ناوبری کتاب