صفحه ۸۴۱

روز اول و دوم فروردین ماه سال جاری شهر قم شاهد جریانی شگفت آور و تاسف بار بود؛ جریانی که از روی خلافکاریها و قانون شکنیهای مامورین آن در تمام مراحل بازجویی پرده برمی دارد.

چنانچه در مورد اینجانب حسینعلی منتظری و فرزندم محمدعلی منتظری که از محصلین حوزه علمیه قم است نه تنها بدون مجوز رسمی و به بهانه پوچ بازداشت صورت گرفت، بلکه ضمن بازرسی خانه که در غیاب من انجام شد بر خلاف قانون تعدادی کتب علمی و دینی را ضبط و از وجوه شرعیه ای که اخیرا رسیده بود و مورد مصرف برای طلاب و سادات روی پاکت مشخص شده بود صورت برداری و سپس آن را نیز ضبط کردند و تا به حال در نزد آنها باقی است. در مراحل بازجویی نیز از هیچ گونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ روحانیت شیعه و ضرب و شکنجه و فحشهایی که موجب حد شرعی است نسبت به اینجانب و فرزندم خودداری نشد، چنانچه هنوز آثار صدمات جسمانی ناشی از شکنجه های متوالی در فرزندم باقی است.

و در مورد اینجانب ربانی شیرازی بازداشت بدون احضار رسمی و مجوز قانونی صورت گرفت و علی رغم تذکر قبلی اینجانب در مورد بیماری خانواده و مخاطره جانی برای ایشان و بچه اش حدود ده نفر از مامورین سازمان امنیت و شهربانی و آگاهی به خانه من حمله ور شدند و به شیوه ای عمل کردند که موجب اتلاف بچه من و بیماری ممتد خانواده در اثر هراس گردید؛ مامورین که معلوم نبود به چه منظور منزل را محاصره و مورد بازرسی قرار داده اند، پس از کنجکاوی دقیق و نیافتن مدارک جرمی، بر خلاف قانون، مقداری کتب دینی و حقوقی جمع و ضبط نمودند. پس از انتقال به قزل قلعه در مراحل بازجوییهای ممتد و طولانی که بعضی جلسات آن تا حدود ساعت 11 شب به طول انجامید، بازجوها از حدود نزاکت خارج و سعی می‎نمودند با ارعاب و تهدید مطالبی را به نفع دستگاه از اینجانب اقرار بگیرند، ولی با کارگر نیفتادن این روش غیر قانونی سعی نمودند با سئوالات مکرر و بیجا پرونده ضخیمی درست نمایند.

توضیح آنکه فکر اصلاح برنامه های تدریس حوزه علمیه قم و امور تبلیغاتی و نشر کتب مفیده دینی از 20 سال پیش در بین عده ای از فضلاء و اساتید حوزه علمیه قم وجود داشت و بارها بدین منظور جلساتی تشکیل داده و از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تقاضای اقدام و مساعدت می‎کردند؛ در تعقیب این هدف حدود 3 سال پیش

ناوبری کتاب