صفحه ۸۳۱

اکثریت قاطع آن را قوای مجریه تشکیل می‎دهد. واقعا جای تعجب است که کمیسیون خودش بدون احضار طرف حکم صادر کند و سپس طرف را جلب و بدون ارائه دلیل و پرونده تنظیم شده خودش حکم خودش را اجرا نماید- و حتی با اینکه در متن قانون ذکر شده است که محکومین به اقامت اجباری بدون مستحفظ به نقطه تعیین شده بروند "ماده 16 قانون مجازات عمومی که در ماده 53 قانون امنیت اجتماعی به آن احاله شده " طرف را با چند ژاندارم با کمال شدت عمل به محل اقامت اجباری تعیین شده ببرند.

4 - مطابق اصل 78 متمم قانون اساسی احکام صادره باید مدلل و موجه باشد -لابد مقصود مدلل بودن در عالم مثال و یا به اصطلاح فلاسفه با عالم عقول و نفوس کلیه نیست - بلکه مقصود این است که حکم با دلیل به طرف ابلاغ شود تا اینکه طرف به جرم خود واقف شود، پس چرا در حین توقیف اینجانب از نجف آباد و پس از آوردن به شهربانی قم و فرستادن به طبس با آن شدت عملهای معموله نه پرونده به من نشان دادند و نه علت توقیف و بازداشت و توابع آن را، البته روزگاری از ناحیه من در قم انتقاداتی موجه از کارهای دولت دربین بوده است که به حق یا نا حق "البته نا حق بوده است " مرا بازداشت و زندانی کردند و سپس هم محاکمه و محکوم نمودند، ولی مطالب سابق که مجازات آن هم تمام شده چه ربطی به حال دارد که اولا من در قم نبوده ام و ثانیا مطلب تازه از ناحیه من در بین نبوده است.

5 - اضف الی جمیع ذلک اینکه چون اصل دوم متمم قانون اساسی "که بر حسب تصریح متن آن تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تغییر پذیر نخواهد بود" در قوانین جاریه رعایت نشده، پس هیچکدام از آنها ارزش قانونی ندارند و برخلاف اصول مشروطیت ایران می‎باشند. فیا الهی رضا بقضائک و تسلیما لامرک و الیک المشتکی.

والسلام علی من اتبع الهدی و رحمه الله و برکاته
دهم دی ماه 1352 - شهرستان طبس - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب