صفحه ۸۲۰

پیوست شماره 18:

اجازه نامه امام خمینی به معظم له در مورد اخذ وجوه شرعیه و وکالت تامه ایشان در امور شرعیه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی محمد و آله الطاهرین
و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

و بعد، جناب مستطاب عماد العلماء الاعلام و حجه الاسلام آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری دامت افاضاته وکیل اینجانب می‎باشند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل سهم مبارک امام علیه السلام و سهم سادات عظام و مجهول المالک و غیرها.

کسانی که می‎خواهند وجوه شرعیه خود را به اینجانب برسانند به وسیله ایشان بفرستند، اخذ ایشان و قبض رسید ایشان به منزله اخذ و قبض رسید اینجانب است، و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن وجوه شرعیه و امهال به قدری که صلاح دانستند و اخذ.

و اوصیه ایده الله تعالی بما اوصی به السلف الصالح من ملازمه التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بعروه الاحتیاط فی الدین والدنیا و ارجو من جنابه الدعاء والنصیحه والسلام علیه و علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و برکاته.

به تاریخ لیله 11 شهر ذی القعده الحرام 1390
روح الله الموسوی الخمینی

ناوبری کتاب