صفحه ۸۰۳

پیوست شماره 7:

متن تلگرام جمعی از روحانیون شهرستان نجف آباد به امام خمینی در پی انتقال ایشان از ترکیه به نجف اشرف، مورخه مهرماه 1344

نجف اشرف

مرجع تقلید شیعه حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی مدظله العالی

انتقال حضرتعالی از ترکیه به عراق تا اندازه ای موجب مسرت، ولی ملت ایران عموما منتظر مراجعت حضرتعالی به حوزه علمیه قم هستند تا از افاضات و رهبریهای شما بهره مند گردند. امید است در آتیه بسیار نزدیک این موفقیت حاصل شود.

حسینعلی منتظری، عباس ایزدی، ابوالقاسم حججی، غلامرضا حجتی، سید محمود مدرس، سید جواد سجادی، ابراهیم توسلی، اسدالله فتاح الجنان، سید هادی طباطبایی، محمد علی صالحی، محمد حسین کاظمی ، سید کمال حسینی، حسین بهرامی، سید جعفر طباطبایی، سید اکبر حسینی ، سید حسن هاشمی، محمدجعفر رحیمی، محمد علی موحدی، سید حسن حسینی، غلامرضا داوری، سید فخر هاشمی، حسین معزی، جعفر جعفری، الاحقر محمد استکی، سید ولی الله موسوی، سید حیدر کاظمی، سید هاشم امانی، سید حسین هاشمی، الاحقر ابوطالب مصطفایی، مهدی حسنی.

ناوبری کتاب