صفحه ۷۹۶

آشنایی ما با یکدیگر ایشان به نماز شب مقید بود و مرا نیز بدان تحریص می‎کرد و من به بهانه اینکه آب حوض مدرسه شور و کثیف و برای چشمانم مضر است از آن شانه خالی می‎کردم. تا اینکه شبی در خواب دیدم که خوابم و مردی مرا بیدار کرد و گفت من عثمان بن حنیف نماینده حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‎باشم، و آن حضرت به تو دستور داده اند بپاخیز و نماز شب را بپای دار و این نامه را نیز آن حضرت برای تو فرستاده اند. در آن نامه با حجم کوچکی که داشت با خط سبز روشن نوشته شده بود: "هذه برائه لک من النار"، من در عالم خواب با توجه به فاصله زمانی حضرت علی (ع) متحیرانه نشسته بودم که ناگاه در همان حال تحیر مرحوم آیت الله مطهری مرا از خواب بیدار کرد درحالی که آفتابه آبی در دست داشت و گفت این آب را از رودخانه تهیه کرده ام برخیز و نماز شب بخوان و بهانه مجوی.

آن مرحوم فیض بزرگ شهادت را دریافت. گوارا باد او را، حشره الله تعالی مع الشهداء والصالحین و رزق الله اولاده و اهل بیته الصبر والاجر بجاه محمد و آله.

به تاریخ 16 ربیع الاول 1400
قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب