صفحه ۱۵۸۲

مخلوقات است. اینها همه را از "سیوطی " نقل می‎کنم که از علمای اهل سنت است.

همچنین (در حدیث دیگر) ابن عدی از ابن عباس نقل کرده: قال لما نزلت: (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه) قال رسول الله (ص) لعلی (ع): "هم انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین ": وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر(ص) به علی (ع) فرمود: آنان تو و شیعیان تو هستید؛ در روز قیامت خدا از دست شما راضی است، شما هم از دست خدا راضی هستید. این خیلی مقام است؛ پیغمبر (ص) این اسم را گذاشته است.

همچنین (در حدیث دیگر) : "و اخرج ابن مردویه عن علی (ع) قال: قال لی رسول الله (ص)"؛ "ابن مردویه " که از محدثین اهل سنت است از امیرالمومنین (ع) نقل می‎کند که پیغمبر (ص) به من فرمود: الم تسمع قول الله: (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه) علی (ع) می‎فرماید: پیغمبر (ص) به من فرمود: این آیه را نشنیدی ؟ "انت و شیعتک " این آیه مصداقش تو و شیعیان تو هستید. "و موعدی و موعدکم الحوض " پیغمبر (ص) می‎فرماید: وعده گاه من و شما حوض کوثر است؛ "اذا جئت الامم للحساب " وقتی که من می‎آیم سراغ امتها برای حساب، پیغمبر (ص) در حساب امتها دخالت دارد، "تدعون غرا محجلین " شیعیان علی (ع) افراد بارز و مشخص هستند، البته این یک اصطلاح است؛ عربها به اسب پیشانی سفید می‎گویند "اغر" که جمعش "غر" می‎شود، و به اسبی که دست و پایش هم سفید باشد می‎گویند "محجل " یعنی اسبهای بارز برجسته؛ می‎خواهد بفرماید در میان همه امتها شیعیان در روز قیامت یک درخشندگی دارند. اینها چند روایت از طرق اهل سنت است که راجع به امیرالمومنین (ع) وارد شده و پیغمبر (ص) پیروان علی (ع) را تعبیر به "شیعه " کرده اند. پس این اسم اسمی نیست که بعدا گذاشته باشند. البته دشمنان برای اینکه با شیعه مخالف بودند می‎گفتند: "رافضی " هستند؛ یعنی رفض کردند، ترک کردند سیره و سنت پیغمبر(ص) را، در صورتی که ما عقیده مان این است که سنت پیغمبر (ص) را ما اخذ کرده ایم، ولی این اخبار را دیگر نتوانسته اند کاری بکنند. خود علمای سنت این را نقل کردند که پیغمبر(ص) پیروان علی (ع) را تعبیر به "شیعه " کرده اند. بسیار خوب ! روز

ناوبری کتاب