صفحه ۱۵۷۵

که مبادا در فکر مقابله به مثل و انتقامجوئی برآیند. گذشت و تحمل افکار و سلیقه های مختلف و شرح صدر نشانه بزرگ منشی انسان است، و در کلمات قصار نهج البلاغه (حکمت 176) می‎خوانیم: "آله الریاسه سعه الصدر" و باز می‎خوانیم: "لا یقیم امر الله سبحانه الامن لایصانع و لایضارع و لایتبع المطامع " (حکمت 110) "فرمان خدا را اجرا نمی کند مگر کسی که اهل سازش، بی اطلاع و مقلد دیگران و پیرو مطامع نباشد".

7 - مساله تورم و هماهنگ نبودن دخل و خرج ملت و تبعیض عمیق طبقاتی و وضع نابسامان بهداشت و درمان از مشکلات فعلی کشور است؛ هرچند لازم است بیشترین بودجه کشور به مصرف سازندگی اساسی و زیربنائی برسد ولی کمبود ضروریات زندگی فعلی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آدم گرسنه و مریض را نمی شود با وعده و وعید سرگرم کرد، بیمارستانهای عمومی باید به اقسام وسائل مورد نیاز مجهز باشند و همه طبقات محروم بتوانند از آنها استفاده کنند، باید از مخارج غیر ضروری و تشریفات کاست و نیازهای ضروری جامعه را مورد توجه قرار داد.

8 - کشاورزی -علاوه بر اینکه مجرای ارتزاق میلیونها جمعیت کشور می‎باشد- زیربنای استقلال اقتصادی و بی نیازی کشور است؛ پس باید به نحوی برنامه ریزی شود که کشاورزان محترم دلگرم باشند و ماندن در روستاها برای آنان مقرون به صرفه باشد. ما می‎بینیم جوانان آنان فوج فوج سرازیر شهرها می‎شوند و روستاها خالی می‎شود، وقتی که از مزایای بهداشت و درمان و آموزش و یارانه ها محروم باشند و حتی برای حفر یک چاه ناچار باشند مالیات زیادی بدهند و کود و سموم را به قیمتهای زیاد تهیه کنند قهرا روستاها را رها می‎کنند و دولت ناچار می‎شود گوشت و مواد غذائی را با دلارهای نفتی برای آنان تهیه کند.

9 - از اموری که همه ملت انتظار دارند مورد توجه واقع شود تامین حقوق ملت و آزادیهای مصرحه در قانون اساسی است؛ شعارهای اول انقلاب چنین بود: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " البته آزادی در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و حقوق یکدیگر؛ از نظر شرع و قانون اساسی تفتیش عقائد ممنوع است؛ استراق سمع، شنودگذاری و هر گونه تجسس ممنوع است، حیثیت و جان و مال اشخاص محترم است و هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و ابلاغ کتبی موارد اتهام.

نشریات و مطبوعات باید در بیان مطالب آزاد باشند مگر در امور ضد دین یا

ناوبری کتاب