صفحه ۱۵۷۳

آذربایجان نوشتند: "ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه " ( نهج البلاغه، نامه 5)؛ انتخاب جنابعالی در شرائط فعلی ایران یک انتخاب عادی نبود بلکه یک انقلاب مردمی بود در برابر وضع موجود، اهمیت این مسئولیت و انتظارات بجای اقشار آگاه و متعهدی که با آراء کم نظیر خود جنابعالی را به قدرت رساندند بر کسی پوشیده نیست، این انتخاب پیام گو یایی بود به همه متصدیان امور و مسئولین محترم کشور.

اینکه بعضی می‎خواهند وانمود کنند که -خدای ناکرده - مردم از اسلام و انقلاب منحرف شده اند چنین نیست، مردم از اسلام و دین خسته نشده اند و معارف حیات بخش اسلام در اعماق دل مردم نفوذ کرده است و به شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی وفادارند؛ ولی از وعده های توخالی، از تبعیضات ناروا، از سوء مدیریتها و پارتی بازیهای اداری، از انحصارطلبی های جناحی و انگ زدنهای بیجا و طرد نیروهای با ارزش به بهانه های واهی، از محور قرار گرفتن تملق ها و ثناگوئیهای مبتذل، از ایجاد محدودیتهای ناروا و سلب آزادیهای مشروع و مصرح در قانون اساسی، از اسراف و تبذیرها در بیت المال و انجام کارهای تشریفاتی و پر هزینه و نادیده گرفتن نیازهای ضروری جامعه رنج می‎برند.

3 - استحکام و استقرار یک نظام و یک کشور مرهون قانونمند شدن آن و اعتبار عملی قانون اساسی و دیگر قوانین مصو به آن کشور است در تمام عرصه ها و برای همه طبقات، همه اقشار و اشخاص در برابر قانون یکسان می‎باشند و حقوق و اختیارات ملت، رئیس جمهور و سایر مسئولین و حتی رهبر انقلاب در قانون اساسی مشخص شده است؛ در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی تصریح شده که: " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است " و در اصل یکصد و دهم وظائف و اختیارات او تعیین شده است، قانون اساسی را هم بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی (قدس سره) و هم مراجع بزرگ و علمای اعلام و هم اکثریت قریب به اتفاق ملت تایید کردند و به آن رای دادند و جنابعالی برای حفظ آن سوگند یاد خواهید نمود؛ برای حفظ حاکمیت اسلامی و تحقق ارزشهای انقلاب باید به جای محور قراردادن نظر و خواست اشخاص و جناحها، قانون اساسی و قوانین مصو به بر اساس موازین اسلامی محور باشد و پشتیبان اجرایی آن نیز مردم می‎باشند؛ کسانی که دم از فوق قانون بودن شخص یا اشخاص می‎زنند و یا مردم و جمهور را می‎خواهند نادیده بگیرند در حقیقت ثبات سیاسی کشور را خدشه دار می‎کنند، شخص یا اشخاص جزئی است

ناوبری کتاب