صفحه ۱۵۷۰

در برابر خطرات و تهاجمات احتمالی آسیب پذیر خواهد بود.

2 - مردم عزیز ما نیز توجه کنند که آرای آنان به منزله امانتهایی است که به کسی می‎سپارند، سعی کنند با دقت در شناخت و مشورت با اشخاص آگاه و متعهد امانت را به اهلش سپرده و افراد امین، متعهد، قوی الاراده، آگاه و با تجربه را برای مسئولیتهای حساس انتخاب نمایند.

چنین نباشد که ناآگاهانه تحت تاثیر فشارها و جوسازیهای تبلیغاتی قرار گیرند، و بدانند اگر فرد غیر امین و ناصالحی با آراء آنان انتخاب شود آنان نیز در کارهای خلافی که ممکن است به وسیله او انجام شود مسئول می‎باشند. ملاک انتخاب را صلاحیت و لیاقت و کاردانی و تعهد عملی افراد نسبت به اسلام و ارزشهای انقلاب و حقوق مردم قرار دهند. کسی را انتخاب نمایند که هدفش واقعا تامین مصالح کشور و انقلاب و مردم است و عملا پای بند به دین و قانون اساسی و خواسته های مشروع مردم و آزادیهای مصرح در قانون اساسی می‎باشد، و توانایی این مسئولیت سنگین را در او احراز کرده باشند.

با توجه به دو موضوع فوق، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وظیفه هر فرد عاقل و علاقه مند به ارزشهای دینی و انقلابی خواهد بود. از خداوند قادر متعال توفیق همگان را در انجام وظائف و مسئولیتها مسئلت می‎نمایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏18 ذی الحجه الحرام 1417 - ‏1376/2/6 ‏
قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب