صفحه ۱۵۶۳

پیوست شماره 248:

نامه معظم له به حجه الاسلام خاتمی در مورد ذبح در منی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد خاتمی رئیس جمهور محترم دامت افاضاته

پس از سلام، چون بنا دارید به عربستان سفر کنید و روابط دو کشور در سطح خوبی قرار گرفته بجا است مساله ای را که سابقا به جناب آقای هاشمی نوشتم و ایشان -از قرار مسموع - مساله را با مقامات عربستان مطرح کرده اند جنابعالی تعقیب کنید تا -ان شاء الله - به نتیجه مطلوب برسد. توجه دارید که حج از ارکان اسلام است، و راجع به ذبح و نحر اهل سنت مشکلی ندارند چون به نظر علمای آنان "جبال مکه کلها منحر" ولی مستفاد از روایات ما که فتاوی فقهای ما نیز بر آن متطابق می‎باشند جای ذبح و نحر خصوص منی است. چنانچه عمل حضرت ابراهیم (ع) نیز در منی واقع شد، و فعلا اکثر شیعه به عنوان ضرورت در خارج منی ذبح می‎کنند، و جمعی نیز در ایام تشریق مخفیانه در منی ذبح می‎کنند که هم مشکل و هم زننده است.

لذا بجا است دوستانه از مقامات عربستان بخواهید محلی را در گوشه ای از منی که سابقا مذبح بوده برای ذبح اختصاص دهند و از ناحیه خود آنان یا دولت جمهوری اسلامی ایران به وسایل ذبح و نحر و سردخانه مجهز شود؛ این امر موجب خو شنودی خدا و امتنان علما و ملت شیعه و یادگاری خوب از جنابعالی و مقامات محترم عربستان خواهد بود.

توجه دارید که این مساله مربوط به تکلیف شرعی متجاوز از دویست میلیون شیعه می‎باشد و اهتمام به آن -در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی - از اهم واجبات است. ان شاء الله موفق باشید.

و التمس منکم الدعاء
قم المقدسه - 23 محرم 1420 - ‏1378/2/20
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب