صفحه ۱۵۵۷

و انسان عاقل حتی الامکان از قبول مسئولیت سنگین می‎گریزد" و حضرتعالی و حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی و سایرین هم با شناخت دیرینه ای که از ایشان دارید می‎دانید که واقعیت جز این نیست، اما چرا می‎کوشند ایشان را خطری برای انقلاب و نظام جلوه دهند به گونه ای که آن آقا می‎گوید امپریالیسم ما آقای منتظری است ! شما که حتما بیشتر از ما از مسائل مطلع می‎باشید و می‎دانید که گسترش وحشتناک پنهان و آشکار مفاسد جنسی، مالی، اعتیاد، بی بندو باری و... کشور را با خطر جدی مواجه کرده و شما که می‎دانید فروپاشی اقتصاد بیمار ما در اثر توطئه های مرموز اجانب و 8 سال جنگ تحمیلی و انواع و اقسام تهدیدات داخلی و خارجی چقدر جدی است، و یقینا اوضاع اسفبار مسلمین و مستضعفین جهان را در نظر دارید، آیا این خطرات را رها کردن و این همه سرمایه گذاری کردن علیه کسانی که همه سلولهایشان فریاد اسلام و انقلاب اسلامی را می‎زند منصفانه است ؟

استاد و رهبر بزرگوار

اکنون بیش از هر زمانی دریافته ام که تمام عمر جز لحظه ای و چشم به هم زدنی بیش نیست و ارزش جدال کردن را ندارد و آنچه به نام ما در تاریخ می‎ماند همان است که در روز جزا در برابر ما قرار می‎گیرد، و من به عنوان برادر کوچک و فرزند شما وظیفه دانستم که آنچه را در دلم می‎گذرد برایتان بازگو کنم که در روز جزا روسفید باشم. به امید روزی که ابرهای تیره کدورت کنار رود و همدلی و وفاق بر ما و بر همه کشور سایه افکند و یک دست و یک صدا برای پیشرفت اسلام و کشور عزیزمان بکوشیم.

دوازدهم شعبان المعظم 1415 - ‏1373/10/24
فرزند شما - سعید منتظری

ضمیمه نامه به آیت الله خامنه ای:

ناوبری کتاب