صفحه ۱۵۵۳

در مسافرت به مشهد مقدس در منزل ایشان مهمان شده بود از کار برکنار نمودند و حتما حضرتعالی ایشان را خوب می‎شناسید. سوابق مبارزاتی ایشان نیاز به توضیح ندارد.

2 - عزل چند تن از حضرات آقایان ائمه محترم جمعه تنها به دلیل علاقه مندی به آیت الله منتظری.

ج - تصاحب منزلی که در اختیار خانواده برادر شهید و گرانقدرم بود که البته اصل آن مهم نیست بلکه برخوردهای زشت و ناپسندی که در هنگام تصاحب مرتکب شدند مورد نظر است. لازم به ذکر است که این منزل در دوران جنگ به عنوان پناهگاه ساخته شده بود و درب آن به منزل پدرم و منزل برادر شهیدم باز می‎شد که بدون اطلاع قبلی و با ایجاد رعب و وحشت و... در روز عید مبعث پارسال قفل آن را شکسته و وارد شدند و آنجا را به یکی از شعبات وزارت اطلاعات تبدیل کردند. آیا اگر خود شما بدانید که در خانه دیوار به دیوارتان عده ای بهانه جو و افراد غریبه و نامحرم با وسایلی گفتگوهای عادی خانوادگی تان را گوش می‎کنند چه احساسی پیدا خواهید کرد؟ (مشروح این ماجرا در نامه ای به ریاست محترم جمهوری نوشته شده بود که جهت اطلاع ضمیمه می‎گردد).

د - اموال و اسباب و اثاثیه و آرشیو دفتر: بعد از قضایای بهمن 1371 که منجر به غارت و توقیف اموال و اسباب و اثاثیه دفتر و حسینیه گردید بنا شده بود که نسبت به عودت آنها اقدام شود و اکنون بعد از گذشت دو سال هنوز قسمت اعظم آن را عودت نداده اند. بد نیست در این مورد مطلبی را نقل نمایم؛ دفعه آخری که برای تحویل گرفتن مختصری از اثاثیه به اداره اطلاعات قم رفته بودم مسئول آن اداره چنین گفت: "دیدید که جوسازی و پیش این و آن رفتن اثر ندارد، ما همان جور که اثاثها را بردیم هر وقت هم خودمان خواستیم پس می‎دهیم ". اینجانب گفتم این حرف خوبی نیست که می‎زنید زیرا آیت الله مومن گفتند که آیت الله خامنه ای فرموده اند کلیه اموال و اثاثیه که برده شده بازگردانده شود و حالا شما می‎گوئید هر وقت خواستیم پس می‎دهیم. وی گفت که: "ایشان چنین نفرموده و آقای مومن خودشان چنین

ناوبری کتاب