صفحه ۱۵۵۲

جرمی که نسبت به وی سراغ دارم حدود 12 سال هم بحث بودن با اینجانب در دروس حوزوی می‎باشد. لازم به ذکر است که برادر ایشان اولین شهید جهاد سازندگی نجف آباد بوده است.

7 - برادر عزیز حجه الاسلام حاج سید ناصر موسوی: که از زندانیان قبل از انقلاب و از علمداران قیام 15 خرداد 1354 در مدرسه مبارکه فیضیه و بعد از انقلاب هم در خدمت سپاه پاسداران انقلاب و دفتر فقیه عالیقدر که حدود 2 ماه زندان انفرادی و... ؟! را متحمل و اینک موقتا تا زمان دادگاه آزاد گردیده است. (جرم ایشان فتوکپی کردن چند نسخه از جوابیه تهمتهای وارده بر فقیه عالیقدر بوده است). قابل ذکر است که ایشان هم برادرش شهید مفقود الجسد می‎باشد.

8 - روحانی مخلص و جانباز حجه الاسلام آقای سید ابراهیم حجازی: که به جرم نوشته وزینی که در جواب اتهامهای وارده بر فقیه عالیقدر در جزوه ای موسوم به " قضاوت نامه " تهیه کرده بود به 20 ماه حبس محکوم و تا حال اکثر آن را گذرانده است. هر کس که این جوابیه به جزوه قضاوت نامه را می‎خواند و از این محکومیت مطلع می‎شود انگشت حیرت بر دهان می‎گیرد.

9 - دانشجو و روحانی بسیجی حجه الاسلام آقای رضا احمدی: که حدود سه ماه است دستگیر و در تمام این مدت در سلول انفرادی و با کمال تاسف در طی این مدت متحمل فشارهای روحی و جسمی ؟! گردیده است. این برادر عزیز قبلا هم یک سال تمام در زندان بسر برده و در دوران جنگ نیز داوطلبانه مدت مدیدی در جبهه حضور داشته است.

- لازم به ذکر است که دههانفر دیگر هم طی این مدت دستگیر و با گذراندن محکومیتهای خود آزاد گردیده اند و همچنین برای اکثر آنان زندانهای تعلیقی و... در نظر گرفته اند.

ب - عزل و برکناری افراد لایق و مخلص و باصلاحیتی که غیر از خدمتگزاری نظام هیچ داعیه ای نداشته اند که در این مورد حرف فراوان است و تنها دو مورد آن را متذکر می‎شوم:

1 - برادر عزیزم آقای جلالی، معاونت دادستان انقلاب مشهد را به خاطر اینکه پدرم

ناوبری کتاب