صفحه ۱۵۵۱

بروز مسائل ناهنجاری از جمله حمله به زنان محترمه ای شد که برای آزادی ایشان تحصن آرام برگزار نموده و مشغول خواندن دعا بودند، و نهایتا با عنوان نمودن اتهامهای موهوم و بی اساسی ایشان را مظلومانه به 5 سال تبعید ! در خرم آباد محکوم کردند.

2 - روحانی خدوم و بسیجی حجه الاسلام آقای زمانیان: که به جرم حمایت از آقای ایزدی !! به 6 سال زندان محکوم گردیده است و هیچ اتهام دیگری ندارد.

3 - مهندس محمود دردکشان: از دوستان و یاران برادر شهیدم از قبل از انقلاب و بعد آن و از فعالین جبهه و جنگ و قرارگاه رمضان و در زمان دستگیری، مدیر کل تخلفات اداری وزارت پست و تلگراف و تلفن و استاد دانشکده مخابرات و سرپرست دو خانواده شهید گرانقدر جنگ تحمیلی. (جرم ایشان حداکثر تکثیر و توزیع جوابیه هایی بر تهمتهای مطرح شده نسبت به فقیه عالیقدر و محکومیت ایشان 4 سال زندان که تا به حال دو سال آن را گذرانده است).

4 - برادر جانباز حجه الاسلام شیخ حسنعلی نوریها: گوینده و نویسنده توانائی که اوایل انقلاب در کنار برادر شهیدم و بعد از آن همواره در جبهه های جنگ حضور داشت و به اتهام ترویج فقیه عالیقدر به 2 سال زندان محکوم گردیده و حدود یک سال از آن را گذرانده است.

5 - کارگر زحمتکش و مخلص آقای خیراللهی: که به جرم فروش رساله فقیه عالیقدر در نماز جمعه اصفهان به سه ماه تبعید در یزد و پس از گذراندن این دوران نظر به اینکه باز به فروش کتاب ادامه دادند! به 70 ضربه شلاق و 9 سال زندان محکوم گردیده و بیش از یک سال است که در زندان بسر می‎برد (بسیار جای تاسف است که این جرم و حکم صادره بر آن را روزنامه کیهان هم چاپ کرده بود). قابل توجه است که ایشان علاوه بر سوابق حضور مکرر در جبهه و مجروحیت، چند تن از اعضای خانواده اش به شهادت رسیده اند و او تنها سرپرست مادر سالخورده خود می‎باشد.

6 - روحانی مخلص و برادر عزیزم حجه الاسلام حاج شیخ غلامرضا حجتی: که حدود سه ماه است دستگیر شده و با آنکه طی تلفنی که زده اند از ناراحتی کلیه شکایت داشته ولی با این حال در تمام این مدت در سلول انفرادی بوده و با کمال تاسف خبر از بی خوابی دادنهای مداوم و... ؟! نسبت به ایشان وجود دارد و تاسف انگیزتر اینکه تنها

ناوبری کتاب