صفحه ۱۵۴۲

پیوست شماره 242:

فرازهایی از نصایح پدرانه معظم له به اعضای دفتر پس از در گذشت آیت الله العظمی اراکی مورخه ‏1373/9/15

بسم الله الرحمن الرحیم

... بارها گفته ام من امتیازی بر دیگران ندارم، من یک طلبه ای هستم مثل شما...

از همه شما آقایان خواهش می‎کنم اگر کسانی نسبت به من اهانت می‎کنند چه به زبان یا در روزنامه و یا شبنامه عکس العمل نشان ندهید زیرا عکس العمل باعث اختلاف و نزاع می‎شود، ما نیاز به آرامش داریم، باید حوزه آرام باشد، باید برای حفظ حوزه، حفظ کشور، حفظ اسلام و مسلمین وحدت کلمه داشته باشیم، درگیری به مصلحت اسلام نیست، اختلاف و تفرقه به مصلحت کشور و حوزه علمیه نیست؛ حالا یک انسانی چیزهایی می‎گوید بگوید، یا می‎نویسد بنویسد، اینها جواب دادن ندارد و بالاخره روز قیامت باید چیزهایی باشد که جبران گناهانمان را بکند، بنابر این من تاکید می‎کنم و خواهش می‎کنم در مقابل اهانت هایی که به شخص من می‎شود عکس العمل نشان ندهید و به دیگران هم بگویید...

وحدت کلمه را دربرابر دشمنان بیگانه و خارجی حفظ کنیم، باید با هم باشیم تا بتوانیم حریم اسلام و مسلمین را حفظ نماییم، وقتمان را صرف منازعات جزئی و درگیریهای داخلی ننماییم، چون امروز جهان اسلام گرفتار است، امروز در افغانستان می‎بینید چه می‎گذرد، امروز در بوسنی و هرزگوین می‎بینید چه جنایاتی می‎شود چگونه صربها دارند مسلمانان را قتل عام می‎کنند و دنیا ساکت است، این مصیبت نیست که اروپاییها برای یک سگ یا یک گربه شان راهپیمایی می‎کنند به اسم حمایت از حیوانات، اما این همه مسلمان را دارند می‎کشند هیچ حرفی نمی زنند و سازمان ملل هم دفع الوقت می‎کند و برای آن که پرستیژشان حفظ شود گاهی یک چیزی می‎گوید ولی امتیاز بیشتر را به صربها می‎دهد، آیا این درد نیست برای ما مسلمانها. این مساله فلسطین مگر کم مهم است که یک روز با اسرائیل می‎جنگیدند و امروز خود فلسطینیها به جان هم افتادند، در روایت است: نهضتی از قم شروع می‎شود و قدس عزیز را از دست یهود و اسرائیل نجات می‎دهد، امیدواریم شاهد آن روز باشیم، علی ای حال با توجه به این مشکلات و دردهایی که عالم اسلام به آن گرفتار است استکبار و دشمنان اسلام در کمین نابودی ما و همه مسلمانان نشسته اند، باید بیدار باشیم و تشتت و تفرقه در میانمان نباشد و از منازعات جزئی و درگیریها اجتناب نماییم، لذا من تاکید می‎کنم کسی چیزی برای من می‎گوید یا می‎نویسد که موجب وهن من می‎شود اعتنا

ناوبری کتاب