صفحه ۱۵۳۵

پیوست شماره 239:

نامه معظم له به آقای دکتر فضل الله صلواتی پس از حادثه اهانت و سوء قصد به ایشان

بسم الله الرحمن الرحیم

اصفهان - جناب مستطاب آقای دکتر فضل الله صلواتی استاد محترم دانشگاه دام عزه و توفیقه

پس از سلام و تحیت - حادثه اخیر ایذاء و تهدید و اهانت به جنابعالی که به شکل سوء قصد اتفاق افتاد موجب تاثر و تاسف شد، مراتب علم و فضل و سوابق مبارزاتی و انقلابی جنابعالی در رژیم گذشته بر کسی پوشیده نیست. شما یک چهره شناخته شده ای هستید که توسط ساواک شاه کرارا یا زندانی و شکنجه و تبعید می‎شدید و یا به اشکال دیگر مورد ایذاء و آزار قرار می‎گرفتید، با این حال در تمام مراحل با استقامت و تحمل شدائد هم جنابعالی و هم خانواده محترمتان به راه حق که حمایت از نهضت اسلامی مردم به رهبری مرحوم امام راحل (قده) بود ادامه می‎دادید؛ و به علاوه نسبت به بسیاری از فارغ التحصیلان این کشور حق استادی و تربیت اسلامی دارید.

جای تاسف است که در جمهوری اسلامی -که امثال جنابعالی برای تشکیل آن تاکنون آن همه سختیها را متحمل شده اید- به جای استفاده از فضل و درایت و تجربیات ارزنده شما این گونه با امثال شما برخورد می‎شود.

اینجانب حرکات اخیر در اصفهان مخصوصا نسبت به جنابعالی و در مشهد مقدس نسبت به بعضی از جوانهای متعهد و انقلابی را سیاست غلط جدید و زنگ خطری می‎دانم برای نظام اسلامی کشور که جناح قدرت طلب شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری برای قلع و قمع مخالفین سیاسی خود شروع کرده اند، و آثار سوء آن نسبت به اصل انقلاب و نظام و در جهت تامین اهداف دشمنان خارجی بر کسی پوشیده نیست. سیاست حذف فیزیکی و یا ترور شخصیتی نیروهای اصیل انقلاب و نظام یکی از برنامه های قدیمی آمریکا و اسرائیل و ایادی آنان بوده و هست.

این سیاست شیطانی یک روز توسط گروههای الحادی و منافق صورت می‎گرفت،

ناوبری کتاب