صفحه ۱۵۲۲

پیوست شماره 234:

پاسخ آقای سید احمد خمینی از قول حضرت امام به معظم له

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته

پس از عرض سلام، حضرت امام مدظله فرمودند:

من صلاح آقایان میانجی، بدلا، محفوظی، دیباجی و کریمی را نمی دانم که هر روز یک و یا چند روحانی نما را خلع لباس و یا تبعید و زندان نمایند. آقایان محترم در حد تذکر و حداکثر تهدید بسنده کنند ولی آنچه به نظرشان میرسد را به فردی که برای این موضوع انتخاب می‎شود که باید قاطع و محکم باشد و تحت تاثیر تلفنها و فشارها قرار نگیرد، معرفی نمایند تا او برخوردی حساب شده در حد روحانی نمای معرفی شده از طرف آقایان بنماید، و هم چنین فرد مذکور می‎تواند با گزارشاتی که در این زمینه دریافت می‎نماید بدون واسطه آقایان اقدام نماید. این به هیچ وجه با آنچه حضرت آیت الله آقای گلپایگانی و شما موافقت کرده اید منافات ندارد.

راقم این سطور به حضرتعالی و سایر دوستان سلام دارد.

‏65/7/13 - احمد خمینی

ناوبری کتاب