صفحه ۱۵۱۴

پیوست شماره 232:

شکوائیه آقای مهندس فتح الله ربانی املشی -فرزند مرحوم آیت الله ربانی املشی - در اعتراض به حمله شبانه به بیت و دفتر فقیه عالیقدر، مورخه ‏71/12/29

بسمه تعالی

محضر مبارک رهبر معظم جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای

سلام علیکم

ضمن اظهار ارادت و آرزوی سلامتی و موفقیت جنابعالی و نصرت اسلام و مسلمین حسب وظیفه مطالبی را به عرض می‎رسانم. قبلا از بذل توجه شما تشکر می‎کنم.

نقش روحانیت و مرجعیت شیعه در هدایت امت اسلامی نقشی بسیار موثر و غیر قابل انکار می‎باشد. به خصوص در مواقعی که اسلام و مسلمین از جانب دشمنان تهدید می‎شود این نقش آشکارا خود را نشان می‎دهد که با بسیج توده های مردم مسلمان و مبارزه با ستمگران خطر را دفع نموده اند. در مقاطع مختلف تاریخ این موضوع به وضوح و مکرر دیده می‎شود و این از امتیازات مخصوص شیعه است که دیگر فرق اسلامی و دیگر مذاهب از آن بی بهره هستند. یکی از علل برخورداری روحانیت از این موهبت الهی، تقدس روحانیت و به تبع آن احترام و اعتماد مردم به آنها می‎باشد و از آن مهمتر حساسیتی که مردم به حفظ این حرمت و تقدس دارند و چه بسیار اتفاق افتاده است که مردم مسلمان با ایثار جان خود در مواقع خطر از آن دفاع کرده اند.

در انقلاب مقدس جمهوری اسلامی که به رهبری روحانیت و در راس آن حضرت امام (ره) آغاز شد مشاهده می‎شود که نقاط عطف و اوج گیری انقلاب چیزی جز دفاع از حریم مرجعیت نبوده است.

با شنیدن خبر دستگیری حضرت امام در پانزده خرداد 42 مردم به خیابانها ریختند و با نثار جان خود از حریم مرجعیت شیعه دفاع کردند و با آفریدن حماسه های جاودانه آن رژیم منفور را رسوا نمودند و ماهیت پلیدش را بر همگان آشکار کردند. در نوزده دی ماه 56 به دنبال اهانتی که در یکی از روزنامه ها به ساحت مقدس حضرت امام مرجع تقلید مردم شده بود مردم به خیابانها ریختند و با ایثار جان خود از حریم

ناوبری کتاب