صفحه ۱۵۱۳

سیاسی و قضایی برای همه نیروها صرف نظر از گرایشهای عقیدتی و سیاسی شان تامین شود؛ و مسئولیت انجام این کار در درجه اول بر دوش قوه قضاییه سنگینی می‎کند و دستگاه قضایی کشور به شرطی از عهده انجام این وظیفه خطیر برخواهد آمد که استقلال واقعی خود را باز یافته، از زیر اعمال نفوذ و فشار کانونهای متعدد قدرت برکنار و محفوظ بماند.

والسلام
اردیبهشت ماه 1372

محمد بسته نگار - مهندس محمد بهزادی - دکتر حبیب الله پیمان - مهندس مصطفی تنها - دکتر سید محمدمهدی جعفری - دکتر رضا رئیس طوسی - دکتر حسین رفیعی - علی رضاقلی - مهندس عزت الله سحابی - دکتر فریدون سحابی - محمود عمرانی - دکتر محمد ملکی - حسن یوسفی اشکوری.

ناوبری کتاب