صفحه ۱۵۱۲

ملاحظه نمی کنید؟

از آنجا که قانون اساسی محور نظام و میثاق میان ملت و دولت است و در آن اختیارات هر نهاد محدود به حدود معینی شده است، در این صورت دادگاه ویژه روحانیت بر اساس کدام مجوز قانونی تاسیس شده و با اختیارات نامحدود و با عملکرد خودسرانه خارج از ضوابط قانون اساسی عمل می‎کند؟ دادگاهی که حتی کوچکترین نظارت قوه قضاییه را برنمی تابد و تا بدانجا پیش می‎رود که در اموری که به او مربوط نیست (از جمله مطبوعات) دخالت و تعرض می‎نماید! نقض مکرر قانون و تعرض به حقوق مردم و زیر پا نهادن ارزشهای انسانی کار را بدانجا کشانده است که ساحت مرجعیت مذهبی را هم که حتی در فاسدترین حکومتها از تعرض مصون بود مورد حمله قرار می‎دهند و حرفش را نقض می‎کنند!

مردم حق دارند بپرسند وقتی یک مرجع صدیق و مورد احترام جامعه مانند آیت الله منتظری که همه عمر بر آرمانها و هدفهای انسانی پای فشرده است و نقش موثر و مفید در شکل گیری پیروزی انقلاب داشته اند و پس از پیروزی انقلاب همواره برای دفاع از ارزشهای انقلاب و حقوق مظلومان دل سوزانده اند تنها به خاطر ابراز عقیده شان یا یک تذکر ساده چنان مورد اهانت و تعرض قرار می‎گیرند، چگونه مردم عادی قادر خواهند بود از حقوق و آزادیهای قانونی خود بهره مند گردند؟ و گرفتار هجوم و مجازاتهای سخت و سنگین نشوند؟ وقتی قوه قضاییه در برابر قانون شکنان سکوت می‎کند در آن صورت چه انتظاری است از دیگران که به تعهدات خود در قبال قانون اساسی پای بند بمانند؟

بحرانهای سخت و همه جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی حاضر جامعه بر کسی پوشیده نیست، بالاتر از همه اینها تداوم بحرانهاست که تهدیدهای جدی را متوجه استقلال و موجودیت و هویت ملی و فرهنگی کشور نموده است. افراد آگاه و دلسوز همگی متفق القولند که برای رهایی از بحران موجود راهی بجز تجدید همبستگی و وحدت ملی و آماده کردن شرایط برای شرکت فعال همه نیروهای اجتماعی در تعیین سرنوشت کشور وجود ندارد و این مهم عملی نمی شود مگر آنکه قبل از هر کار امنیت

ناوبری کتاب