صفحه ۱۵۱۱

پیوست شماره 231:

شکایت نامه به آیت الله یزدی در موردحمله به بیت و حسینیه شکایت نامه جمعی از شخصیتهای ملی مذهبی کشور خطاب به آیت الله یزدی در مورد حمله به بیت و حسینیه

بنام خدا

خدمت آیت الله محمد یزدی رئیس محترم قوه قضاییه

در بهمن ماه 71 سالگرد انقلاب، گروهی از مامورین دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون و با نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق انسانی به بیت آیت الله العظمی منتظری هجوم بردند. این حادثه همچون حوادثی که مکرر در طی چهارده سال گذشته در سطوح مختلف علیه شخصیتهای ملی سیاسی و اجتماعی و مذهبی و دانشگاهی صورت گرفته است با سکوت تایید آمیز مقامات مسئول و دستگاه قضاییه مواجه شده، سکوتی که همواره مشوق قانون شکنان برای تکرار چنین حوادثی بوده و خواهد بود.

متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه از این حادثه هیچ عکس العمل و اقدام قانونی در جهت مجازات قانون شکنان صورت نگرفته است. لذا اینجانبان بر خود لازم دیدیم که نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مکرر حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم و شخصیتهای مورد احترام جامعه ابراز داریم.

از آنجا که همواره مقامات سیاسی و قضایی کشور و بویژه حضرتعالی از اجرای قانون و عدالت و حمایت از حقوق بشر سخن گفته اید و تاکید مستمر در این زمینه داشته اید تا بدانجا که صراحتا اظهار کرده اید: "در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس به دلیل اظهار نظرات و عقاید خود مورد تعرض قرار نمی گیرد" پس تعرض به بیت آیت الله العظمی منتظری صرفا به دلیل ابراز عقیده، چگونه قابل توجیه است ؟ اصرار بر ادامه این شیوه برخورد، نیروها و شخصیتهای صادق و متعهد به آزادی و استقلال ملی و آرمانهای انقلاب را از صحنه مسئولیتهای اجتماعی و ملی حذف و راه را برای استیلای مجدد عوامل غیر مسئول و فرصت طلب و بیگانه با هدفها و آرمانهای انسانی هموار ساخته است ! با توجه به نتایج شومی که این وضعیت بر سرنوشت انقلاب و کشور و ملت بر جای نهاده آیا دست دشمنان ملت را در تحریک به این نوع اقدامات

ناوبری کتاب