صفحه ۱۵۱۰

جواب شما مثبت نخواهد بود. حضرت آیت الله جنتی که سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر ایشان می‎باشد دومین کسی هستند که لیست اموال غارت شده دفتر و حسینیه شهداء در اختیارشان قرار گرفت. اگر با ایشان مشورت می‎کردید حتما به شما اجازه نشر چنین اکاذیبی را نمی دادند و واضح است که درج چنین مطالبی نشریه شما را بی اعتبار می‎نماید.

امیدوارم نشریه شما جزء آن دسته از نشریات نباشد که خود را ملزم به رعایت قانون مطبوعات نمی دانند. والسلام

‏72/2/9 - احمد منتظری

ناوبری کتاب